Työelämätaidot – mitä taitoja työntekijä tarvitsee?

Vuorovaikutustaidot käytössä etäpalaverissa.

Työelämätaidot ovat taitoja, joita hyödynnät työsi suorittamisessa ja kollegoiden kanssa toimiessa. Tutkintojen lisäksi rekrytoivat työnantajat arvostavat yhä enemmän työnhakijalta löytyviä kykyjä ja taitoja, kuten organisointi- ja vuorovaikutustaidot tai teknologiaosaaminen. Lue artikkelista, millä taidoilla on juuri nyt kysyntää.

Nykypäivän työelämätaidot – minkälaista osaamista työelämässä tarvitaan?

Kun nykypäivän työelämätaidot ovat hallussa, aukeavat unelmiesi työpaikan ovet helpommin, olipa suunnitelmissa alanvaihto tai uusi työpaikka tutulta alalta. 

Tärkeimmät työelämätaidot arvostetaan niin korkealle, että ehdokkaan tutkinnoista tai urapolusta riippumatta, yritykset saattavat mieluummin palkata työnhakijan, joka on panostanut juuri haluttujen työelämätaitojen kehittämiseen.

Tärkeimmät työelämätaidot – kehitä itseäsi näillä osa-alueilla

1. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot 🤝

Hyvät ihmissuhdetaidot mahdollistavat mutkattoman vuorovaikutuksen muiden kanssa, olipa kyse asiakkaista tai työkavereista. Ihmissuhdetaitoja, joita työnantajat etsivät, ovat muun muassa motivaatio, joustavuus ja empatia.

Vaikka työrooliisi ei kuulu suoranainen asiakastyö, on toivottavaa, että tulet hyvin toimeen kollegoiden ja esimiesten kanssa. Taitojen avulla osaat kohdata erilaisia ihmisiä, kommunikoida tehokkaasti ja toimia vuorovaikutustilanteissa asianmukaisella tavalla. 

Lue lisää: Asiakaspalvelutyö kuuluu moneen rooliin – taidot CV:ssä?

2. Ongelmanratkaisu 🔍

Työpaikallakaan ei vältytä siltä, että kaikki työpäivät sujuisivat yhtä mutkattomasti. Työnantajat arvostavatkin ihmisiä, jotka selviävät arjen haasteista yksin tai yhdessä tiimin kanssa, kykenevät määrittämään ongelman, pohtimaan vaihtoehtoja ajatuksia jakamalla, ja tekemään sitten järkeviä päätöksiä tietoon perustuen.

3. Itsensä johtaminen 🗓️

Itsensä johtaminen on taito, jonka avulla osaat hallita aikataulujasi, ja pitää huolen siitä, että työsi sujuvat tavoitteellisesti kohti annettuja tavoitteita. 

Kun henkilö on hyvä johtamaan itseään, priorisoi hän omat tehtävät tehokkaasti, ja sujuva työskentely näkyy monesti monella muullakin osa-alueella. Tällaista työntekijää pidetään usein arvostettuna ja luotettavana työntekijänä muiden toimesta.

4. Teknologiamyönteisyys 💻

Teknologia kehittyy koko ajan ja yhä useampaan työhön kuuluu erilaiset verkkotyökalut, joita hyödynnetään asiakastyössä tai yhteydenpidossa muihin kollegoihin. 

Mikäli tavoittelet tiettyä roolia, ota selvää, millaisia työkaluja tehtävien hoitamiseen käytetään, ja pyri tutustumaan niiden toimintaperiaatteisiin. Aina ei varsinaista osaamista vaadita, vaan myönteisyys uuden oppimiseen ja mahdollisten muiden työkalujen käyttökokemus riittää.

5. Resilienssi – palautumiskyky 🧠

Takaiskut ja epäonnistumiset ovat osa elämää, mutta se, miten käsittelet eteen tulevia haasteita, on ratkaisevaa menestyksesi kannalta. 

Resilienssi on kykyä palautua esteiden ja epäonnistumisten jälkeen. Kun mielesi on tarpeeksi joustava, et keskity vain ylä- tai alamäkiin. Sen sijaan pysyt keskittyneenä pitkän aikavälin tavoitteisiin, etkä menetä luottamusta kykyysi onnistua, epäonnistumisten jälkeenkin. 

6. Luovuus 🎨

Kielet, taide, tieteelliset teoriat ja tekniset edistysaskeleet ovat kaikki luovan ajattelun tuloksia. Luovat ihmiset kyseenalaistavat monia asioita, ja etsivät uusia näkökulmia. Kaikkia työtehtäviä ei yleisesti pidetä luovina, mutta jokaiseen tehtävään voi ottaa ripauksen luovuutta mukaan. 

Luovat ihmiset ovat monesti halukkaampia kokeilemaan uusia ideoita työssä, mikä voi johtaa uusien, kaikille hyödyllisten käytäntöjen vakiinnuttamiseen työpaikalla.

Lue lisää: Generalisti on työelämän arvostettu moniosaaja – näin markkinoit osaamisesi

Nuorten työelämätaidot – asenne työntekemiseen muodostetaan jo ennen työelämää

Nuoren ajatusmaailma työntekoa kohtaan alkaa rakentumaan jo työelämää edeltävissä kontakteissa, keskusteluissa ja mahdollisissa harjoitteluissa.

Nuorten työelämätaidot voivat harjaantua muun muassa kotona, koulussa tai harrastuspiireissä. Voit siis saada hyvää harjoitusta työelämässä pärjäämiseen olemalla aktiivinen esimerkiksi harrastustoiminnassa tai koulun eri aktiviteeteissa.

Listasimme muutamia tärkeimpiä työelämätaitoja tukevia osa-alueita, joihin voit panostaa jo ennen työelämään astumistasi.

Nuori työelämätaitoja rakentamassa – tiedosta vahvuutesi näillä osa-alueilla

  • Kommunikointitaidot. Kyky ilmaista itseään selkeästi ja kuunnella aktiivisesti muita.
  • Tiimityötaidot. Taito edistää asioita yhdessä muiden kanssa, jakaa vastuuta ja ratkaista ristiriitatilanteita.
  • Toimeenpanokyky. Kyky edistää erilaisia toimeksiantoja ohjeiden mukaisesti, halutussa aikataulussa.
  • Joustavuus ja sopeutumiskyky. Valmius mukautua muuttuviin tilanteisiin, oppia uutta ja ottaa vastaan palautetta.
  • Ajankäytön hallinta.Taito suunnitella ja priorisoida tehtäviä sekä pitää aikatauluista kiinni.
  • Verkostoitumistaidot. Kyky luoda ja ylläpitää hyviä suhteita muihin ja luoda verkostoja.

Nuori, hyöydynnä vahvuutesi: Kesätyöhakemus, jolla nappaat haluamasi kesätyöpaikan

WP:n Timo, Noora ja Jaana keskustelevat työelämätaidoista.
Omia työelämätaitoja kehittämällä jäät työnantajan mieleen, sillä ne ovat
juuri sitä osaamista, jota tarvitaan kaikissa ammateissa.

Tuo työelämätaidot esiin jo ansioluettelossa 

Kohdennettu työhakemus ja hyvä CV tuo esiin työkokemuksen ja työelämätaidot. Vaikka jokaisella toimialalla ja työpaikalla tarvitaan erityisiä taitoja, ovat yleiset työelämätaidot juuri sitä osaamista, jota tarvitaan kaikissa ammateissa, joten ethän jätä niitä pois ansioluettelostasi tai saatekirjeestä.

Konkreettisimmin tuot tehtäväsi kannalta tärkeimmät työelämätaidot esiin kertomalla niistä esimerkein:

  • Kerro esimerkiksi saatekirjeessä, minkälaisissa työtilanteissa ongelmanratkaisukykysi on päässyt loistamaan.
  • Vastaavasti voit kertoa, miten olet omasta puolestasi pitänyt huolen siitä, että projektit pysyvät aikataulussa. 

CV:hen voit listata myös aiemmin käyttämiäsi ohjelmistoja tai kertoa kursseista, joiden avulla olet vahvistanut digiosaamistasi.

Korosta ennen kaikkea työnantajan työpaikkailmoituksessa toivomia ominaisuuksia, joita sinulta löytyy, jotta rekrytoija näkee nopeasti, mitä kaikkea sinulla on työnhakijana ja potentiaalisena tulevana kollegana tarjottavana uuteen tehtävään. 

Menestystä työnhakuun! Olethan jo tutkinut WorkPowerin avoimet työpaikat?