Henkilöarvioinnit

Onnistunut rekrytointi säästää kustannuksia ja nostaa yrityksesi osaamisen uudelle tasolle. Henkilöarvioinnit antavat arvokasta tietoa rekrytointipäätöksiesi tueksi. Asiantuntijoillamme on käytössä jokaiseen tehtävätasoon sopivat soveltuvuustestit ja arviointityökalut. Me haluamme, että onnistut.

henkilöarvointi rekrytoinnin tukena

Sillä yritys on tehty ihmisistä

Henkilöarvioinnit tuottavat tietoa rekrytointisi tueksi, olipa haussa johtaja, esimies, asiantuntija tai työntekijä. Henkilöarviointeja käytetään myös tiimien rakentamisessa sekä organisaation muutostilanteissa ja kehittämisessä.

Testien avulla arvioimme muun muassa henkilön ongelmanratkaisutaitoja, päätöksentekotyyliä, vuorovaikutustaitoja, motivaatiota ja osaamista ennalta sovittujen kriteerien mukaisesti. Henkilöarvioinneissa käytämme Aon Assessmentin (cut-e) arviointityökaluja.

Rakennustiimin Jouni ja Linda2

Soveltuvuusarvioinnit

  • Persoonallisuuskysely mittaa juuri niitä persoonallisuuden piirteitä, jotka ovat tärkeitä HR-päätöksiä tehtäessä sekä tehtävän kannalta tärkeitä persoonallisuuden piirteitä.
  • Motivaatio- ja arvokysely kattaa henkilökohtaiset ja työhön liittyvät arvot, motiivit sekä kiinnostuksen kohteet.
  • Kyky- ja taitotestit arvioivat numeeriset kyvyt, verbaaliset kyvyt, loogisen päättelykyvyn, kognitiiviset kyvyt sekä muut taidot.
  • Integriteettitesti avaa hakijan moraalikäsitystä, rehellisyyttä sekä luotettavuutta.
  • 360° kehittämismenetelmä. Tämän palautearvioinnin avulla tuetaan esimerkiksi esimiesten tai vaativaa asiantuntijatyötä tekevien henkilöiden kehittymistä työssään. Arviointia koostetaan tyypillisesti neljältä eri taholta (henkilön itsearviointi sekä henkilön oma esimies, alaiset sekä kollegat).

Henkilöarvioinnit rekrytoinnin tukena

Oppaan avulla tunnistat, kuinka soveltuvuustestit tukevat työnantajaa rekrytoinnissa. Tutustu henkilöarviointien hyötyihin, tapoihin ja ennen kaikkea siihen, kuinka henkilöarvioinnin menetelmät tukevat parhaiten osaajahakuasi.

Lataa opas!

Kuinka voimme auttaa?

Tukenasi ja tavoitettavissa työelämän haasteissa - yksilöllisiä ratkaisuja juuri sinulle.

Ota yhteyttä