MediPowerin Miia palaverissa

Henkilöstön ulkoistaminen

WorkPower tarjoaa yrityksellesi osaamistaan ulkoistusratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Henkilöstön osittainen ulkoistaminen vapauttaa parhaimmillaan rutkasti aikaasi myyntiin ja liiketoiminnan kehittämiseen, rekrytoinnin ja henkilöstöhallinnon sijaan.  Rakennetaan yhdessä sinun yrityksellesi toimiva kokonaisuus.

Henkilöstön ulkoistaminen

Ulkoistuspalvelut - ulkoista koko tiimi tai osa siitä

Räätälöimme juuri yrityksesi tarpeisiin sopivan ratkaisun. Ulkoistus voi koskea muutaman hengen tukitoimintoa tai kyseessä voi olla kymmenien tai jopa satojen työntekijöiden yksikkö. Ulkoistupalvelumme kattavat tarvittaessa koko ryhmän ulkoistamisen (henkilöstöryhmän ulkoistus) tai vai osan siitä (osittainen henkilöstön ulkoistus).

Henkilöstön ulkoistaminen on työnantajalle kannattava vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun osaamista ei löydy talon sisältä, tuuraajia on ollut vaikea löytää, vajaamiehitys on aiheuttanut henkilöstölle uupumista tai jatkuvat rekrytoinnit ottavat liikaa aikaa muulta tekemiseltä.

Esimerkkejä koko yksikön ulkoistuksesta ovat:

 • ulkoistettu HR
 • ulkoistettu asiakaspalvelu
 • ulkoistettu myynti
 • ulkoistettu palkanlaskenta
 • ulkoistettu sairaanhoidon puhelinneuvonta
Teollisuustiimin Timo ja Nelli

Tunnista yrityksen osaamistarpeet

Yrityksen menestyksen ja henkilöstön työssä jaksamisen kannalta on tärkeää, että yritys tunnistaa keskeiset osaamisalueet ja kyvyt, joita sen henkilöstö tarvitsee menestyäkseen alati muuttuvilla markkinoilla.

Lataa opas!

Henkilöstön ulkoistaminen - mistä oikein on kyse?

Milloin kannattaa harkita?

Jos vastaat yhteen tai useampaan kysymykseen KYLLÄ, henkilöstön ulkoistamista kannattaa harkita.

 • Onko yrityksessäsi suhdannevaihteluita, yt-neuvotteluita, lomautuksia tai liian suuret kiinteät kulut?
 • Kasvaako yrityksesi niin kovaa vauhtia, että henkilöstöresursseista on pulaa?
 • Koetko, että henkilöstöresurssejasi hyödynnetään vajaasti?
 • Onko ongelmallista löytää määräaikaista henkilökuntaa?
 • Onko yrityksen johdolla riittävästi asiantuntijuutta ja aikaa henkilöstöasioiden kehittämiseen?

Kuinka yrityksesi hyötyy?

Pienennät kuluja, vähennät henkilöstöriskejä.

 • Työntekijöiden saatavuus paranee ja nopeutuu, WorkPowerin vastatessa tarvittavasta henkilöstöstä.
 • Kiinteät kustannukset, sekä sairas- ym. lomien kustannukset vähenevät. Kokonaiskustannukset vähentyvät.
 • Johdolle jää enemmän aikaa yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.
 • WorkPowerin HR-asiantuntemus ja ulkopuolisen näkökulma on yrityksen käytettävissä kaikissa henkilöstöasioissa.

Miten ulkoistaminen etenee?

Valitse tarpeidesi mukaan joko osittainen ulkoistus tai koko henkilöstöryhmän ulkoistus.

 • Yritys päättää, että henkilöstön ulkoistus on osa yrityksen henkilöstöstrategiaa.
 • Avainhenkilöt osallistuvat ulkoistuksen suunnitteluun.
 • Ulkoistuspalvelun valinta: Henkilöstöosan ulkoistus tai koko henkilöstöryhmän ulkoistus.
 • Uudet työntekijät palkataan WorkPowerin kautta.
 • Yrityksen omia työntekijöitä on myös mahdollista siirtää WorkPowerin työntekijöiksi.
 • Seuranta ja tarpeen mukaan strategian päivittäminen.

Kuinka voimme auttaa?

Tukenasi ja tavoitettavissa työelämän haasteissa - yksilöllisiä ratkaisuja yrityksellesi.

Ota yhteyttä