Rekisteriseloste - Työnhakijat

REKISTERINPITÄJÄ:

WorkPower Oy

Y-tunnus 1857541-9
Hammareninkatu 7
33100 TAMPERE
puh. 0207 103 300

REKISTERIASIOISTA VASTAAVAT HENKILÖT

Toimitusjohtaja Anja Pajala
puh. 050 406 6712
anja.pajala@workpower.fi

Tietosuojavastaava Sanna Mäkinen
puh. 040 057 1767
sanna.makinen@workpower.fi

MediPowerin Miia palaverissa

Tietosuojaseloste

REKISTERIN NIMI

WorkPower Oy:n työnhakijarekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteriin kerätään tietoja, joita WorkPower Oy tarvitsee työnhakijoiden rekrytoinnissa ja välittämisessä sekä työsuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä. Työnhakijoiden voi osoittaa hakemuksen kohdistettuun työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen perustuvat työnhakijan antamaan suostumukseen. Työnhakijan antamia hakemustietoja säilytetään ja käytetään hakijarekisterissä. Työnhakijan omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan välittömästi tai hän voi itse poistaa tiedot omilla tunnuksillaan.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköposti, syntymäaika, millaista työtä hakee, koulutus, työkokemus, osaaminen, CV, hakemusliitteet sekä hakijan oma esittely ja käsittelijän kommentit. Osa täytettävistä tiedoista on pakollisia, osa vapaaehtoisia.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään työnhakijalta hänen suostumuksellaan. Työnhakijalta kerättävät tiedot koostuvat työnhakijan toimittamasta hakemuksesta, työ-, koulu- ja muista todistuksista sekä työnhakijan mahdollisessa haastattelussa antamista tiedoista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteröityjen henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröityjen suostumusta. Rekisteröidyn suostumuksella voidaan työtehtävien kannalta tiettyjä tarpeellisia henkilötietoja luovuttaa WorkPower Oy:n asiakasyritykselle, jonka toimeksiantoon työnhakija on ehdolla.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään Likeit Solution Oy:n tietokantaan. Palvelimet ja siten myös henkilörekisterin tieto sijaitsee fyysisesti Suomessa valvotuissa konesaleissa. Yhteys palveluun on salattu HTTPS-protokollalla. Varmuuskopiot säilytetään palvelimilla valvotuissa tiloissa. Varmuuskopioita säilytetään vuoden ajan.

Rekisterin tietoihin pääsee tarvittaessa käsiksi Likeitin käyttötuki ja ohjelmoijat, joiden pitää teknisen tuen ja ongelmien selvitysten takia päästä tietoon käsiksi. Kaikki Likeitin tietoihin käsiksi pääsevät henkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, joka on laajennettu luottamuksellisten tietojen lisäksi koskemaan myös henkilötietoja.

Toiminnoista, joita käyttäjät järjestelmän sisällä suorittavat, tallennetaan tietoja järjestelmän lokeihin. Tärkeimpiä näistä ovat sisään ja uloskirjautumiset sekä muutosloki, joka sisältää kaikki tapahtuneet tietojen muokkaukset ja muutoksen tarkan päiväyksen ja kellonajan sekä suorittajan.

Rekisteriä käytetään WorkPower Oy:n määrittelemillä henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla, joita on määritelty erilaisille tasoille riippuen toimihenkilön työtehtävistä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamista varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.

Järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta palveluntuottajilta WorkPower Oy vaatii riittävää tietosuojausta sekä sitoumusta olla käyttämättä rekisteritietoja.

TARKASTUSOIKEUS

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Kirjautuessaan henkilö pääsee katsomaan, muuttamaan ja poistamaan hakemuksella antamiaan tietojaan. Mikäli henkilö haluaa nähdä kaikki hänestä kerätyt tiedot, tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti WorkPower Oy:n toimipisteessä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista.

VASTUSTAMIS- JA VALITUSOIKEUS

Vastustamisoikeus: Henkilöllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee, että olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja. Jos vastustat tietojesi käsittelyä, keskeytämme henkilötietojesi käsittelyn (säilytystä lukuun ottamatta) siksi aikaa, kunnes saamme käsittelyn lainmukaisuuden selvitettyä.

Valitusoikeus: Henkilöllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.