Työntekijän osaamiskartoitus ja haastattelu toimistolla.

Tunnistatko yrityksen osaamistarpeet? - osaamiskartoitus auttaa ennakoimaan

Yrityksen menestyksen ja henkilöstön työssä jaksamisen kannalta on tärkeää, että yritys tunnistaa keskeiset osaamistarpeet ja kyvyt, joita sen henkilöstö tarvitsee menestyäkseen tehtävissään. Osaamiskartoitus on apunasi, kun haluat ennakoida tulevat tarpeet ja tunnistaa nykyisen osaamisprofiilin.

Mitä osaamisen kartoitus tarkoittaa ja miksi se kannattaa?

Osaamiskartoitus on prosessi, jossa tunnistetaan taidot, tiedot, kyvyt ja toimintatavat, joita tarvitaan tulokselliseen toimintaan tietyssä tehtävässä tai organisaatiossa ylipäänsä.

Osaamisen kartoitus auttaa yritystä rekrytoimaan suunnitelmallisemmin, ja määrittelemään rekrytointitarpeet tarkemmin. Henkilöstön osaamiskartoitus auttaa nopeasti tunnistamaan organisaatiossasi puuttuvat tai olemassa olevat taidot sekä tiedot, tällä hetkellä ja tulevaisuutta ennakoiden.

Tunnista yrityksen osaamistarpeet:

Oppaamme kertoo, mihin kaikkeen henkilöstön osaamiskartoitus soveltuu, ja millaiset osaamiskartoituksen työkalut prosessissa on hyödynnettävissä.

 • osaamiskartoituksen hyödyt
 • osaamiskartoituksen prosessi
 • organisaation ja työntekijän osaamiskartoitus
 • työkalut osaamisen kartoitukseen

Lataa osaamiskartoituksesta kertova opas täyttämällä sivuiltamme löytyvä lomake, ja lue lisää aiheesta alta.

Lähettämällä lomakkeen annat meille luvan tallentaa ja käsitellä tietojasi. Voit peruuttaa suostumuksesi mahdollisiin markkinointiviesteihin kyseisten viestien kautta.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.


Tulevaisuuden osaamistarpeet työelämässä

Yrityksen menestys tulee tulevaisuudessa yhä enemmän riippumaan sen kyvystä sopeutua muuttuviin markkinoihin ja varmistaa, että työntekijöillä on tarvittava osaaminen hallussa. Pitkäjänteinen sitoutuminen osaamisen kehittämiseen ja jatkuva oppimisen tukeminen auttaa organisaatiota vastaamaan muuttuviin tarpeisiin.

Tulevaisuuden osaamistarpeet työelämässä ovat enemmän kuin digitaalisia taitoja, kuten data-analytiikka tai tekoälyn tuntemus. Tiimityö, ongelmanratkaisu ja vuorovaikutustaidot, ovat pehmeitä taitoja, joita työelämässä tullaan aina arvostamaan. Työntekijän kyky johtaa itseään on myös isossa roolissa tulevaisuuden erilaisissa työympäristöissä ja tehtävissä.

Osaamisprofiili kuntoon - huolehdi organisaation osaamisen kehittämisestä

Organisaation on ensin tunnistettava, mitkä taidot ja osaaminen ovat nyt ja tulevaisuudessa tarpeen. Kun tarvittava osaamiskartoitus on tehty, työntekijöistä sekä heidän osaamisestaan kannattaa pitää huolta. Osaamisestaan kiinni pitävä organisaatio huolehtii muun muassa seuraavista asioista.

Osaamisen kehittäminen. Työntekijän sitouttaminen on myös koulutuksen ja kehitysmahdollisuuksien tarjoamista nykyisille työntekijöille. Orgaanisaation osaaminen kasvaa, ja työntekijä voi paremmin, kun tehtävä vastaa osaamista. Osaamisen kehittäminen voi sisältää esimerkiksi verkkokursseja, seminaareja tai mentorointiohjelmia.

Rekrytointi. Mikäli tarvittavaa osaamista ei ole henkilöstön keskuudessa, voidaan tilanne korjata myös rekrytoinnin kautta. Tämä voi tarkoittaa rekrytointiyrityksen palveluiden hyödyntämistä, omaa rekrytointia tai verkostoitumista alan asiantuntijoiden kanssa.

Joustavuus ja muutoskyky. Menestyvä yritys on joustava, ja valmis mukautumaan nopeasti muuttuviin tarpeisiin sekä teknologian tuomiin muutoksiin. Tämä voi vaatia organisaation rakenteiden ja prosessien uudelleenarviointia.

Työntekijöiden osallistaminen. Työntekijöiden omien ideoiden ja aloitteiden pyytäminen sekä esille tuominen auttaa varmistamaan, että organisaatio hyödyntää talossa olevaa osaamista ja näkemyksiä.

Osaamisen seuranta. Osaamiskartoituksen tulos ei ole pysyvä. Tarpeet ja henkilöstön osaamisprofiili muuttuu. Organisaation tulee seurata edistymistään tulevaisuuden osaamistarpeiden täyttämistä koskien, ja tarvittaessa tehdä muutoksia myös strategiaan ja toimintatapoihin.

WorkPower tuo rekrytointikumppanina mukanaan erikoisosaamista ja kokemusta, joiden ansiosta osaamiskartoitus ja osaajien löytäminen muuttuu tehokkaaksi ja onnistuneeksi prosessiksi. Henkilöstöpalvelualan yrityksenä autamme yritystäsi löytämään oikeat osaajat tulevaisuuden tarpeisiin ja vahvistamaan kilpailukykyäsi.

Työkalut osaamisen kartoitukseen ja kokemusta osaajien rekrytoinnista

Rekrytoinnit

WorkPower tarjoaa asiakkailleen mutkatonta tietämystä rekrytoinnista ja alueesi työmarkkinoista. Kattava osaajapankki, tehokkaaksi todetut ilmoituskanavat ja verkostot varmistavat sen, että löydämme tarpeisiisi sopivat ehdokkaat. Saat avullamme:

 • tietoa eri toimialoista
 • ajantasaista infoa alan trendeistä
 • näkemystä osaamistarpeita koskien

Soveltuvuusarvioinnit

Käytössämme on alan parhaat asiantuntijat, henkilöarvioinnit ja työkalut, joiden avulla ehdokkaat voidaan arvioida vertailukelpoisesti sekä objektiivisesti. Tarjoamme yrityksille:

 • haastattelukokemusta ja soveltuvuustestit
 • rekrytointiprosessin hoitamisen puolestasi
 • objektiivisen näkökulman rekrytointiin

Osaamiskartoitus

Saat kauttamme kokonaisvaltaista tukea henkilöstösi hyvinvointiin ja rekrytointeihin. Yksilöimme palvelut aina asiakkaan tarpeisiin ja autamme yritystä muun muassa:

 • osaamisen kartoituksessa ja kehittämisessä
 • oikea-aikaisessa resurssoinnissa
 • työnantajamielikuvan luomisessa

Organisaatio ja osaaminen

Rekrytointipalveluihin erikoistunut kumppani on arvokas tuki, kun rakennetaan osaamiseen panostavaa organisaatiota. Hyödynnä ajan tasalla oleva tieto alasi osaajatilanteesta sekä keinot, joita meillä on työvoimahaasteiden tai osaajapulan ratkaisemiseksi. 

Olipa kyseessä koko henkilöstön tai yksittäisen työntekijän osaamiskartoitus tai tulevat rekrytointitarpeet, olethan yhteydessä, niin kartoitetaan osaamistarpeet yhdessä.