Opas henkilöarvioinnin menetelmistä.

Soveltuvuustestit rekrytoinnissa - henkilöarvioinnin menetelmät valinnan tukena

Erilaiset henkilöarvioinnin menetelmät ovat tärkeitä työkaluja työnhakijoiden potentiaalista panosta ja menestymistä ennustettaessa. Kun soveltuvuustestit ovat rekrytoinnissa mukana, auttavat ne työnantajaa tunnistamaan tehtävään parhaiten sopivat hakijat ja vähentämään virherekrytoinnin mahdollisuutta. Lue lisää sivulta ja lataa opas.

Soveltuvuustestin vaikutus valintaan - hakijoiden vertailu helpottuu

Henkilöarviointi tarjoaa paljon tietoa, jonka myötä samankaltaisten hakijoiden vertailusta tulee helpompaa. Soveltuvuustestin vaikutus valintaan korostuu juurikin tilanteissa, joissa työtä hakee useampi vahva hakija.

Kilpailu työntekijöistä ei jätä yrityksille varaa virherekrytointeihin, joten henkilöarvioinnit eli erilaiset soveltuvuustestit ja -haastattelut ovat yhä suositumpi valinta osaksi yritysten rekrytointiprosessia. 

Erilaiset soveltuvuustestit rekrytoinnissa varmistavat, että rekrytoijat voivat keskittyä vain tehtävän kannalta potentiaalisiin hakijoihin. Asianmukainen soveltuvuustesti rekrytointiprosessin yhteydessä auttaa nostamaan esiin henkilöt, jotka todennäköisemmin pystyvät edistämään yrityksen tavoitteita, itselleen mielekkäässä tehtävässä.

Henkilöarvioinnin menetelmät rekrytoinnin tukena [Lataa opas]

Oppaassa tutustutaan muun muassa seuraaviin aiheisiin:

  • Henkilöarviointien hyödyt yrityksille
  • Mitä kaikkea soveltuvuustestit pitävät sisällään?
  • Soveltuvuusarviointien tyypillinen sisältö
  • Osaamiskartoitukseen perustuvat testit rekrytoinnissa
  • Esimerkkejä soveltuvuustesteistä

Lataa opas täyttämällä lomake, ja lue lisää aiheesta sivulta.

Lähettämällä lomakkeen annat meille luvan tallentaa ja käsitellä tietojasi. Voit peruuttaa suostumuksesi mahdollisiin markkinointiviesteihin kyseisten viestien kautta.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.


Missä tilanteissa työnhakijalle voidaan tehdä soveltuvuustesti?

Soveltuvuustestit voivat olla osa rekrytointiprosessia aina, kun pyritään arvioimaan, kuinka hyvin työnhakija sopii tiettyyn työhön tai organisaatioon. Soveltuvuusarvioinnit auttavat yritystäsi kartoittamaan sekä vertailemaan hakijoiden taitoja, persoonallisuutta ja muita ominaisuuksia, jotka ovat tulevassa työroolissa tärkeitä. 

Näissä tilanteissa soveltuvuustestejä tehdään

  • Työnhakuprosessin alkuvaihe. Työnantajat voivat pyytää hakijoita suorittamaan soveltuvuustestin osana työnhakuprosessia. Tällöin testi auttaa heitä seulomaan hakijoita ja tunnistamaan parhaiten haastatteluun sopivat henkilöt.
  • Työnhaun loppuvaihe. Soveltuvuustesti auttaa myös hakijoiden vertailussa, esimerkiksi haastatteluista toiselle kierrokselle valittujen työnhakijoiden kesken.
  • Sisäisissä rekrytointiprosesseissa. Organisaatio voi käyttää soveltuvuustestejä arvioimaan nykyisten työntekijöiden soveltuvuutta uusissa tehtävissä tai ylennyksissä.
  • Ryhmätyötaitoja arvioitaessa. Soveltuvuustestit saattavat olla erityisen hyödyllisiä tehtävissä, joissa tiimityö on tärkeää. Testitilanteet auttavat arvioimaan, kuinka hyvin hakija työskentelee muiden kanssa.
  • Vastuulliset ja erityisen vaativat tehtävät. Joissain ammateissa, kuten turvallisuusalan tehtävissä tai terveydenhuoltoalan ammateissa, soveltuvuustestit voivat olla välttämättömiä varmistamaan, että hakija täyttää tietyt vaatimukset ja kykenee toimimaan vaativissa olosuhteissa.

Alan parhaimmat testit ovat objektiivisia ja syrjimättömiä. Työnhakijoilla on myös oikeus tietää, miten heidän tietojaan käsitellään soveltuvuustesteissä, ja millä perusteilla päätökset tehdään.

Lue lisää: Rekrytointi tulossa? Näin syntyy hyvä työpaikkailmoitus 

Soveltuvuustestit rekrytoinnissa - ryhmä- ja yksilöarvioinnit

Soveltuvuustestejä voidaan suorittaa sekä ryhmä- että yksilötasolla, riippuen siitä, minkä tyyppistä tietoa työnantaja pyrkii rekrytointitesteillä hankkimaan. 

Ryhmähaastatteluja tai -tehtäviä suositaan usein toimenkuvissa, joissa tiimityöskentely ja vuorovaikutus ovat keskeisiä osatekijöitä.

soveltuvuusarviointi rekrytointipäätöksen tukena

Soveltuvuustesti ryhmätilanteissa

Tiimiarviointi. Testitilanne voidaan rakentaa ryhmälle, kun halutaan arvioida, kuinka hyvin tiimissä toimivat henkilöt pystyvät työskentelemään yhdessä. Tilanteessa voidaan arvioida tiimin dynamiikkaa, vuorovaikutustaitoja ja ryhmätyöskentelyn tehokkuutta.

Ryhmähaastattelu. Ryhmähaastattelut ovat yksi tapa arvioida useiden hakijoiden soveltuvuutta samanaikaisesti. Hakijoita voidaan pyytää työskentelemään yhdessä tiimiharjoituksissa tai keskustelemaan ryhmässä tietyistä aiheista.

Ryhmäarviointi. Työnantaja voi järjestää myös tilaisuuden, joissa ryhmä hakijoita osallistuu erilaisiin arviointi- ja testausaktiviteetteihin. Näitä voivat olla ryhmäharjoitukset, esitykset ja kirjalliset testit.

Ryhmä soveltuvuustesteissä.

Yksilöllinen soveltuvuustesti

On tärkeää, että soveltuvuustestit ovat luotettavia, validoituja sekä objektiivisia, ja niitä tulisi käyttää ainoastaan työn kannalta merkityksellisen tiedon hankkimiseen. Lisäksi hakijoille tulee tarjota asianmukainen palaute.

Henkilökohtainen soveltuvuustesti. Tämä voi sisältää persoonallisuustestin, motivaatiotestin tai muita psykologisia henkilöarviointeja, jotka pyrkivät arvioimaan yksittäisen henkilön luontaisia taipumuksia ja ominaisuuksia.

Kognitiiviset testit. Testejä käytetään arvioimaan yksilön kognitiivisia taitoja, kuten älykkyyttä, ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä oppia uusia asioita.

Simulaatiot ja osaamisen testaus. Jotkin tehtävät vaativat käytännön taitoja, joten hakijoita voidaan pyytää suorittamaan simulaatioita tai käytännön testejä, jotka liittyvät suoraan kyseiseen tehtävään.

Taustatarkistukset. Tämä ei ole perinteinen testi, mutta se voi olla osa soveltuvuuden arviointia. Hakijan aiemmat kokemukset, koulutus ja työhistoria tarkistetaan.

Lue lisää: Työhaastattelu työnantajan näkökulmasta – onnistu haastattelussa

Soveltuvuusarviointi rekrytointikumppanilta

WorkPower tarjoaa asiantuntevaa apua tehtävähakuun sopivien soveltuvuustestien valinnan ja toteutuksen osalta.

Kokeneena rekrytointiyrityksenä osaamme auttaa työnantajaa valitsemaan oikeanlaiset soveltuvuusarvioinnit, kunkin tehtävän tarpeiden perusteella. Arvioimme, mitkä soveltuvuustestit ovat kyseisessä rekrytoinnissa relevantteja, ja tarjoamme tarvittavat henkilöarvioinnin menetelmät hakijoiden arvioimiseen.

Soveltuvuustestien tulokset arvioidaan aina objektiivisesti, ja niitä vertaillaan tehtävään liittyviin vaatimuksiin. Tämä auttaa tunnistamaan, ketkä hakijoista vastaavat parhaiten tehtävän ja organisaation tarpeita.

Kumppanin avulla soveltuvuustestien käytännön järjestelyt, mukaan lukien testien suorittaminen, on vaivatonta hoitaa. Säästät työnantajana aikaa ja vaivaa, ja varmistat, että testausprosessi sujuu ammattimaisesti.

 

Soveltuvuustestit mahdollistavat paremmat päätökset rekrytoinnissa

Kun rekrytointitestit on tehty, saat testituloksista kattavat raportit ja suosituksia hakijoista, jotka niiden perusteella ovat parhaiten soveltuvia tehtävään. Tämä auttaa yritystäsi tekemään perusteltuja päätöksiä rekrytoinnin suhteen.

WorkPowerin avulla saat aina ajantasaista tietoa soveltuvuustestien käytöstä, apua sujuvan rekrytointiprosessin rakentamiseen sekä objektiivista tietoa, joka auttaa yritystäsi tekemään parempia rekrytointipäätöksiä.

Lue lisää: Näin rekrytointiyritys tukee osaajahakuasi [suorarekrytointi-opas]

Ole yhteydessä, kartoitetaan henkilöarvioinnit, jotka tukevat yrityksesi rekrytointeja parhaiten.