Työnantaja valmistutuu työhaastatteluun.

Työhaastattelu työnantajan näkökulmasta - onnistuneesta haastattelusta rekrytointiin

Miltä onnistunut työhaastattelu näyttää työnantajan näkökulmasta, ja kuinka siihen valmistaudutaan? Lue sivulta ohjeita työnantajalle työhaastatteluun, ja lataa haastattelijan muistilista, jonka avulla suoriudut myynti- ja asiantuntijatyön haastatteluista tehokkaasti.

Työhaastattelussa myös työnantaja on haastateltavana

Sujuvasti toteutetun haastattelun avulla työnantajalla ja työnhakijalla on mahdollisuus selvittää, vastaavatko hakijan taidot, kokemus ja persoonallisuus haetun työn vaatimuksia. Samalla kartoitetaan, onko työnantajalla tarjota työympäristö sekä rooli, jollaista hakija etsii.

Työhaastattelu tulisi työnantajan näkökulmasta olla ennen kaikkea vuorovaikutustilanne, jossa keskustelun avulla pyritään selvittämään, onko ammatillisen työsuhteen syntymiselle mahdollisuuksia. Molemmilla osapuolilla on haastattelussa tilaisuus tunnustella, kohtaavatko kemiat ja ajatukset yhteen.

Hyvän haastattelukokemuksen avulla luot tärkeitä suhteita työnhakijoihin. Vain yksi hakija valitaan, mutta tulevia tarpeita varten hyvän työnantajamielikuvan jättäminen on hyödyllistä.

Sujuva työhaastattelu työnantajan ja hakijan näkökulmasta – lataa muistilista

Kuten muitakin taitoja työelämässä, myös haastattelutaitoja on mahdollista parantaa. Myynnin ja asiantuntijoiden työhaastatteluihin paneutuvasta pikaoppaasta löydät neuvoja muun muassa seuraaviin aiheisiin:

 • haastatteluun valmistautuminen
 • myynti- ja asiantuntijatehtävien TOP 5 -osaamisalueet
 • haastatteluvinkit myynti- ja asiantuntijatehtävien rekrytointiin 
 • työhaastattelukysymyksiä

Lataa työhaastattelun muistilista täyttämällä sivun lomake, ja katso lisää ohjeita työnantajalle työhaastatteluun sivultamme.

Lähettämällä lomakkeen annat meille luvan tallentaa ja käsitellä tietojasi. Voit peruuttaa suostumuksesi mahdollisiin markkinointiviesteihin kyseisten viestien kautta.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.


Kuka on hyvä valinta haastattelijaksi?

Haastattelijalla on suuri rooli rekrytointiprosessin onnistumisessa.

Yksi haastattelijoista on usein rekrytoitavan työntekijän esimies, mutta on aina parempi, jos haastatteluprosessissa  on mukana toinenkin henkilö, jotta hakijan arviointi edustaa useamman henkilön mielipidettä.

Työnantajan edustajat, joilla on kokemusta tehtävää vastaavasta rekrytoinneista, tai jotka tuntevat kyseisen alan ja tehtävän vaatimukset hyvin, antavat yleensä hyvän panoksen haastatteluun.

Haastattelutiimissä on hyvä olla monimuotoisuutta, jotta saadaan erilaisia näkökulmia hakijoiden arviointiin. 

Miten haastatella työnhakijaa? – tee työhaastattelurunko ja roolijako etukäteen

Tärkeää on, että jokainen työhaastattelija tuo arvoa arviointiprosessiin. Mikäli haastattelijoita on useampi, voi kukin haastattelija keskittyä tiettyihin osa-alueisiin tai taitoihin, jotka liittyvät tehtävään, kuten:

 • teknisiin taitoihin 
 • muihin tehtävässä vaadittuihin osaamisalueisiin
 • kulttuuriseen yhteensopivuuteen

On hyvä, että työhaastattelurunko on selvillä kaikille haastattelijoille, ja mahdollisesta roolijaosta sovitaan jo ennen haastattelua. 

Osaamisalueet työhaastattelurungon perustana

Osaamisalueiden tunnistaminen on keskeinen askel oikeanlaisen henkilön valinnassa. Tarvittaviin osaamisalueisiin liittyvät työhaastattelukysymykset auttavat arvioimaan, onko hakijalla tarvittavat taidot ja kyvyt, joita tehtävässä menestyminen edellyttää.

Ennen haastattelua on hyvä luoda osaamisprofiili, joka sisältää luettelon tärkeimmistä taidoista, pätevyyksistä ja ominaisuuksista, jotka tukevat tehtävässä onnistumista. Tämä auttaa sinua selventämään, mitkä osaamisalueista ovat välttämättömiä, ja mitkä toivottavia.

Anna eri osaamisalueiden ohjata rekrytointiprosessin etenemistä ja haastattelua. Ne voivat olla perustana työhaastattelukysymyksissä, taustana arvioinneissa ja suositusten tarkastamisessa.

Osaamisalueiden tunnistaminen ei ole staattinen prosessi. Vaadittuja osaamisalueita tulisi päivittää aina tarvittaessa, organisaation ja tehtävien muuttuessa.

Haastattelija - valmistaudu haastatteluun

Hyvä työhaastattelurunko sujuvoittaa haastattelutilannetta

Hyvä työhaastattelurunko auttaa varmistamaan, että haastattelutilanne on strukturoitu sekä tehokas, ja että sen seurauksena saadaan haastateltavalta tarvittavat tiedot hakijan arvioimiseksi. Haastattelun perusrunko voi olla esimerkiksi alla olevan mukainen.

 1. Lyhyt esittely itsestäsi ja mahdollisesta haastattelutiimistä.
 2. Kerro hakijalle lyhyesti yrityksestäsi, sen taustasta, arvoista ja missiosta.
 3. Esittele avoinna oleva tehtävä, sen tavoitteet ja vastuut.
 4. Kun pyrit kartoittamaa kykyjä tietyllä osaamisalueella, käytä kysymyksiä, joissa pyydät hakijaa kuvaamaan, missä tilanteessa hän on kyseistä osaamista hyödyntänyt.
 5. Pyydä hakijaa antamaan esimerkkejä työkokemuksista ja saavutuksista, joista voisi olla apua tulevassa tehtävässä.
 6. Anna hakijalle mahdollisuus kysyä kysymyksiä yrityksestä, tehtävästä ja työympäristöstä.
 7. Kerro seuraavista vaiheista rekrytointiprosessissa ja aikataulusta päätöksen tekemiselle.

Hyvän haastattelurungon ansiosta haastattelut pysyvät yhdenmukaisina ja objektiivisina, mikä helpottaa hakijoiden vertailua ja lopullisen päätöksen tekemistä.

👉 Lataa sivulta haastattelijan muistilista ja ota haastattelutilanne haltuun.

Kaksi työhaastattelijaa.

Yksilöhaastattelu vai ryhmähaastattelu?

Ryhmähaastatteluissa hakijoiden välinen vuorovaikutus ja ryhmädynamiikka vaikuttaa arviointiin, kun taas yksilöhaastatteluissa tarkastellaan yksittäisen hakijan taitoja sekä ominaisuuksia tarkemmin.

Ryhmähaastattelut ovat hyvä vaihtoehto tilanteissa, joissa työtehtävät edellyttävät vahvaa tiimityötaitoa ja yhteistyökykyä, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden arvioida hakijoiden vuorovaikutustaitoja, kykyä toimia ryhmässä, ja mahdollista konfliktinhallintaa.

Lisäksi ryhmähaastattelut voivat olla tehokkaita silloin, kun organisaatiolla on suuri määrä hakijoita. Ne auttavat tunnistamaan henkilöt, jotka erottuvat parhaiten joukosta.

Miltä onnistunut työhaastattelu näyttää työnantajan näkökulmasta?

Työhaastattelu voidaan todeta onnistuneeksi, kun molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä annettuaan aikaa kohtaamiselle. Yleensä silloin on päästy selville siitä, millaiset lähtökohdat mahdolliselle yhteiselle työtaipaleelle on olemassa. 

Työhaastattelu voi olla onnistunut, vaikka rekrytointiprosessi ei hakijan kohdalla jatku eteenpäin. Haastattelutilanteessa on tällöin huomattu, että haettu tehtävä ei vastaa hakijan odotuksia tai osaamista. Myös se on tärkeä tieto matkalla kohti sopivimman työntekijän löytämistä.