Generalisti on työelämän arvostettu moniosaaja – näin markkinoit osaamisesi

Moniosaaja, generalisti, monitaitoinen – työelämän yleismiehellä tai -naisella on monta eri nimeä. Yhä useampi yritys on tunnistanut generalistien vahvuudet, ja työelämä kaipaakin kasvavassa määrin muuntautumiskykyisiä ja oppimishaluisia moniosaajia. Osaatko sinä paketoida monipuolisen osaamisesi työnantajia kiinnostavaksi?

Mikä on generalisti?

Generalistiksi kutsutaan henkilöä, jolla on laaja tietämys useista aiheista ja asiantuntemusta muutamista.

Generalistit mukautuvat nopeasti muuttuviin tilanteisiin, sillä monesti heidän urapolkunsa ei ole johtanut järjestelmällisesti tietyn alan tehtävästä toiseen.

Moniosaajan vahvuus onkin nimenomaan se tietämys, joka on karttunut usean eri toimialan ja tehtävän myötä. Vaikka osaaminen ei ole asiantuntijatasoa kaikilla alueilla, on heittäytyminen eri tehtäviin kasvattanut kykyä omaksua uutta tietoa, ja tietoutta työelämää sekä erilaisia liiketoimintamalleja koskien.

Moniosaajana työelämässä 

Monipuolisella kokemuksella on etunsa. Generalisteilla on laaja tietovarasto, josta ammentaa, joten monesti he näkevät helpommin yhteydet eri asioiden välillä, ja hallitsevat hyvin kokonaisuuksia. 

Työelämän moniosaaja saattaa omata monesti myös hyvät vuorovaikutustaidot, sillä useasta eri paikasta kerätty työkokemus tarkoittaa vuorovaikutusta monien erilaisten ihmisten kanssa, kaikenlaisissa tilanteissa.

Generalistin vahvuudet

  • Avoimuus haasteille ja kokonaisuuksien hahmottaminen.
  • Mukautumiskykyinen, nopea oppija, joka tuo mukanaan paljon kokemusta sekä ideoita.
  • Taustasta ja kiinnostuksesta riippuen, valmius esihenkilön tehtäviin. Eri työkokemusten avulla kartutettu osaaminen auttaa erilaisten ihmisten kohtaamisessa sekä tarjoaa valmiudet ohjata ryhmää kohti yhteisiä tavoitteita. 
  • Muutoskykyinen osaaja on yritykselle hyvä voimavara työyhteisössä, sillä eri tehtäviin tutustunut tekijä on valmiimpi muutoksiin, ja osaa monesti sopeutua yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin.
Viuh! Hyvä työntekijä markkinoi itsensä vaikka läpi tuulen ja tuiskun.

Miten moniosaaja markkinoi itsensä työnantajalle?

Monet vaiherikkaan urapolun omaavat työnhakijat miettivät, kuinka saada töitä, jossa monipuolista työkokemusta arvostetaan. Oma osaaminen ei ehkä ole syvällistä monella eri osa-alueella, mutta tietopohja on hyvä useammastakin eri tehtävästä.

Samasta työpaikasta kilpailee aina useampi henkilö, joten on tärkeää näyttää, että osaamisesi soveltuu hyvin haettuun tehtävään. Myös moniosaajan tulisi kyetä tekemään hyvä CV, joka vastaa työpaikkailmoitukseen kattavasti.

Ansioluettelon tulisi kertoa rekrytoijalle, miksi olet työhön sopiva. On turhaa jättää rekrytoija arvailemaan, mikä erilaisista kokemuksistasi auttaisi sinua kyseisessä tehtävässä. 

Korosta hakemuksessa ja CV:ssä haetun tehtävän kannalta olennaisia asioita

Tutki työpaikkailmoitusta sekä yritystä, ja ota selville, mitä taitoja kyseisessä tehtävässä arvostetaan. Entä mitkä muut taidot saattaisivat olla hyödyllisiä? 

Vertaa löytöjäsi omaan työtaustaan sekä taitoihin, ja nosta esiin työkokemuksestasi osa-alueita, joiden avulla tunnistat pystyväsi hoitamaan haetun työpaikan tehtävät menestyksekkäästi.

Näytä arvosi rekrytoijalle – miksi generalisti on tehtävään täydellinen ehdokas? 

Osoita osaamisesi ja arvosi rekrytoivalle työnantajalle. Hyvä työhakemus on kohdennettu, ja voit esitellä tehtävään sopivia ominaisuuksia sekä kokemustasi myös CV:ssä sekä mahdollisessa haastattelussa. Joissakin rekrytointiprosesseissa on mukana soveltuvuustestit.

Moniosaaja voi myös muodostaa yhtenäisen tarinan siitä, kuinka jokainen opittu taito ja työkokemus yhdessä tekee sinusta täydellisen ehdokkaan haettuun tehtävään. Se ei tarkoita päättömän tarinan kehittämistä, vaan oivaltamista omia vahvuuksia koskien.

Kun löydät työpaikkailmoituksessa korostettuja taitoja, kokemusta tai osaamista omasta taustastasi, pystyt kertomaan, miksi generalistin tausta tekee sinusta arvokkaan ja monipuolisen työntekijän. Juuri sopivan haettuun tehtävään.

VINKKI 💡 Moni yritys on jo tunnistanut generalistien arvon yrityksessään ja se näkyy sekä kuuluu myös yrityksen työnhakuilmoituksissa. Kannattaa siis suoraan selailla itseä kiinnostavien yritysten somea, verkkosivuja ja työpaikkailmoituksia. Saattaa olla, että huomaat useammankin yrityksen kyselevän moniosaajien perään.

Moniosaajan palkka

Generalistin tai moniosaajan palkka on tehtäväkohtainen. Se määräytyy muun muassa seuraavien tekijöiden mukaan:

  • työn vaativuus
  • tehtävässä olevat vastuut
  • maantieteellisen sijainti ja toimiala
  • aikaisempi työkokemus
  • työntekijän koulutus

Mikäli työpaikkailmoituksessa kysytään palkkatoivetta, huomioi rooliin soveltuvaa palkkausta punnitessasi onko kyseessä esimerkiksi esihenkilön rooli, minkälainen on päätöksentekovastuu sekä mikä on yrityksen koko ja toimiala. Joissakin tehtävissä palkka määräytyy voimassa olevan TES:n mukaisesti.

Katso apua Oikotien palkkavertailusta.

Työelämän moniosaaja ilman työpaikkaa? Generalistin uusi urasuunta voi löytyä WorkPowerin työpaikkojen joukosta. Halutessasi voit myös kertoa meille osaamisestasi ja uratoiveista avoimella hakemuksella.