Asiakaspalvelutyö kuuluu moneen rooliin – taidot CV:ssä? 📝

Asiakaspalvelutyö ei kuulu pelkästään asiakaspalvelija-tittelin alle vaan asiakaspalveluhenkisyyttä kaivataan eri aloilla, useassa eri työnkuvassa. Sujuvat vuorovaikutustaidot sekä muut hyvästä palvelusta kielivät ominaisuudet ja luonteenpiirteet kannattaa siis päivittää myös ansioluetteloon.

Hyvät asiakaspalvelutaidot eduksi kaikilla toimialoilla

Asiakaspalvelijana työskentelevien tehtävänkuvaan kuuluu usein asiakkaiden kysymyksiin vastaaminen puhelimitse, sähköpostitse, chatin tai sosiaalisen median kautta. Mikäli rooli koostuu nimenomaan asiakaskontakteista, on luonnollista, että rekrytointi-ilmoituksessa painotetaan nimenomaan asiakaspalvelutaitoja.

Monet työnantajat kaipaavat kuitenkin useissa eri tehtävissä vähintään asiakaspalveluhenkisyyttä, sillä toimenkuvaan saattaa muiden tehtävien lisäksi kuulua myös asiakkaiden opastamista, myyntiä, tukea tai palautteiden vastaanottamista.

Asiakaspalvelutöitä kuljetusalan, kaupan ja taloushallinnon tehtävissä

Asiakaspalvelutehtävinä voidaan pitää muun muassa myyjän, kuljettajan, kassahenkilön, avainasiakaspäällikön ja esimerkiksi laskutusosastolla työskentelevän toimenkuvaa, sillä näissä ja monissa muissa rooleissa ollaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.

Työnantajalle jokainen kontakti asiakkaan kanssa on mahdollisuus luoda hyvä palvelukokemus, ja sitouttaa asiakasta käyttämään tuotteita tai palveluita uudelleen. Tämän takia työnantajat arvostavat sitä, että työntekijällä on taito kuunnella ja opastaa asiakkaita.

Työpaikat, joihin asiakaspalvelutyö kuuluu

Avoimet työpaikat ovat täynnä erilaisia tehtäviä, joten asiakaspalvelutyötä etsittäessä saattaa unohtua, että useampikin rooli saattaa sisältää asiakaspalvelua, vaikka titteli ei sitä suoraan paljasta. 

Listasimme muutamia töitä, joiden rekrytointi-ilmoituksissa työnantaja on erikseen korostanut myös asiakaspalvelutaitoja.

 • teknisen kaupan asiantuntija
 • kuorma-autonkuljettaja
 • kirjanpitäjä
 • myyntiassistentti
 • muuttotyöntekijä

Vuorovaikutus- tai asiakaspalvelutaidot ovat tärkeitä niin teknisen kaupan asiantuntijana kuin kuorma-autonkuljettajana tai muuttotyöntekijänä. Työntekijät edustavat aina työajalla yritystä, joten jokainen kontakti on mahdollisuus onnistua syventämään asiakassuhdetta tai epäonnistua siinä.

Asiakaspalveluhenkisyyttä sekä kykyä asiakkaiden opastamiseen kaivataan myös esimerkiksi erilaisissa kirjanpitoon liittyvissä tehtävissä sekä myyntiassistentin tehtävissä, jossa tehtävänkuva muodostuu asiakkaiden tilausten kokonaisvaltaisesta hoitamisesta.

Nainen asiakaspalveluyrityksessä.
Hyvä asiakaspalvelija vahvistaa asiakastyytyväisyyttä. Omista taidoista ja ominaisuuksista kannattaa kertoa CV:ssä käytännön esimerkein.

Mitä ominaisuuksia asiakaspalvelutyössä tarvitaan?

Hyvät asiakaspalvelutaidot eivät vaadi korkeakoulututkintoja tai mittavaa työkokemusta taakseen. Monet hyvän asiakaspalvelijan ominaisuudet ovat piirteitä, jotka henkilöltä löytyy luonnostaan. Toki asiakaspalvelutaitoja voi aina parantaa, esimerkiksi koulutuksen tai palautteen kautta. 

Asiakaspalvelutyöt houkuttelevat monesti työntekijöitä, jotka viihtyvät ihmisten parissa ja innostuvat ongelmanratkaisusta. Kun rooliin kuuluu paljon vuorovaikutusta, auttaa tehtävässä menestymiseen muun muassa empaattisuus, kuunteleminen sekä se, että jaat mielelläsi tietoa eteenpäin ja kommunikoit sujuvasti. 

Työnantajan arvostamat asiakaspalvelutaidot

 • ongelmanratkaisukyky
 • asiakkaan kuunteleminen
 • tarkkaavaisuus
 • hyvät kommunikaatiotaidot
 • kärsivällisyys
 • tuotetietous
 • ajanhallintataidot
 • mukautumiskyky
 • empatia
 • päätöksentekokyky

Kun kuuntelet, mitä asiakas tarvitsee, ja omaat tarvittavan tietouden tuotteista tai palveluista joita edustat, ollaan jo pitkällä. Vaikka kommunikoisit itse kuinka selkeästi tahansa, on myös ongelmanratkaisukyky ensiarvoisen tärkeää, sillä kaikki ei aina suju asiakkaan odottamalla tavalla.

Nappaa työ asiakaspalvelutaidoillasi – muista päivittää CV

Hyvän asiakaspalvelun avulla vahvistat asiakastyytyväisyyttä, joka taas kasvattaa mahdollisuutta siihen, että asiakas palaa uudelleen tuotteiden ja palveluiden pariin tai suosittelee niitä muillekin.

Tarkista siis työpaikkailmoituksesta, millaisia asiakaspalvelutaitoja hakemassasi tehtävässä painotetaan, ja varmista, että omat taitosi ovat esillä myös ansioluettelossasi. Pelkän asiakaspalvelutaitojen ja ominaisuuksien listauksen sijaan, kannattaa osaamisesta kertoa käytännön esimerkein. 

Lue lisää: Hyvä CV on nopea tie haastatteluun – näin esittelet itsesi työnantajalle

Löytyisikös sopiva asiakaspalvelutyö 👉 täältä? Hae suoraan tehtävään tai katso toimialojen avoimet haut.