Rekrytoinnin ulkoistaminen tuo tehokkuutta ja säästöjä yritykselle

Rekrytointiprosessi vie yritykseltä aina aikaa ja resursseja. Kun ulkoistat rekrytoinnin ammattitaitoiselle toimijalle, vapautat aikaa ydinliiketoimintaasi ja säästät rahaa. WorkPowerin toimihenkilöiden toimialapäällikkö Linda Wäst-Handolin kertoo, millaisissa tilanteissa rekrytointi kannattaa ulkoistaa ja mitkä ovat sen hyödyt.

Yleinen virhe rekrytointiprosessissa on resurssien puutteellisuus – jos prosessiin lähdetään ilman, että siihen ollaan valmiita investoimaan aikaa ja vaivaa, lopputulos ei tule olemaan paras mahdollinen.

– Rekrytointi kannattaa ulkoistaa esimerkiksi silloin, jos yrityksellä ei ole riittävästi aikaa hoitaa prosessia, tai jos yritys kaipaa ulkopuolisen asiantuntijan apua rekrytointiprosessiin, Wäst-Handolin kertoo.

Wäst-Handolin korostaa, että viesteihin ajoissa vastaamisen lisäksi myös hakijaviestintä on tärkeää. Kommunikaatioon onkin syytä kiinnittää huomiota koko prosessin ajan. Hakijan informointi prosessin etenemisestä on tärkeää.

– Kun rekrytoinnin ulkoistaa meille, koko rekrytointiprosessi hoidetaan laadukkaasti, nopeasti ja luottamuksellisesti. Asiantuntijamme huolehtivat, että asiakas ja hakija ovat ajan tasalla koko rekrytointiprosessin ajan. Oikea tekijä löydetään ja asiakkaalle vapautuu hakuprosessiin tarvittavat resurssit oman liiketoimintansa hoitamiseen.

Onnistunut rekrytointi vaatii aikaa ja resursseja

Onnistunut rekrytointiprosessi on huolellisesti suunniteltu, ja siihen on resursoitu työvoimaa ja aikaa. Lisäksi on tärkeä tiedostaa, millaista henkilöä etsitään ja mistä sellainen voitaisiin löytää.

– Jos yrityksessä ei olla varmoja, millaista osaamista etsitään, ulkopuolinen asiantuntija osaa haastaa yritystä ja kysyä oikeita kysymyksiä. Näin saadaan heti alkuun kuva siitä, mitä ollaan etsimässä, mikä säästää aikaa ja vaivaa.

WorkPowerilla huolehdimme myös, että palkattu osaaja on oikea henkilö tehtävään – tarjoamme siis takuurekrytointeja.

– Jos löytämämme tekijän kanssa yhteistyö ei lähdekään sujumaan ja työsuhde purkautuu ennen koeajan päättymistä, etsimme uuden osaajan. Tämä on tietysti asiakkaan kannalta tärkeä etu, sillä vasta käytännön työssä voi todeta henkilön sopivaksi.

Wäst-Handolin muistuttaa, että rekrytointiprosessin sujuvuus ja viestintä ovat tärkeä osa työnantajamielikuvaa ja yrityksen brändiä.

– Jos heti alussa yrityksestä muodostuu sellainen kuva, että hakijoita ei arvosteta, tulevaisuudessa voi olla entistä vaikeampaa löytää osaavia tekijöitä töihin.

Rekrytointiprosessin ulkoistamisen hyödyt

Saat lisää aikaa

Kuten sanottu, rekrytointi vie aikaa ja resursseja, eikä niitä välttämättä ole yrityksessä käytettäväksi. Jos yritys yrittää kiireen keskellä hoitaa rekrytoinnin kunnolla, oma ydinliiketoiminta voi kärsiä. Kun ulkoistat rekrytoinnin alan ammattilaiselle, lopputulos on parempi ja saat aikaa yrityksesi ydinliiketoiminnan hoitamiseen ja työhön, jonka osaat parhaiten.

Säästät rahaa

Hyvin hoidettu rekrytointiprosessi maksaa aina itsensä takaisin, kun taas huonosti hoidettu on aina liian kallis. Kun rekrytointi suunnitellaan ja toteutetaan asiantuntijan toimesta, lopputulos on parempi ja oikea tekijä löydetään nopeammin. Samalla yrityksestä vapautuu aikaa tuottavampaan tekemiseen, mikä tuo lisää liikevaihtoa.

Vältät virherekrytoinnit

Joskus voi käydä niin, että ensin ajateltu työntekijä ei olekaan yritykseen se oikea, jolloin rekrytointiprosessi voidaan joutua aloittamaan alusta. Virherekrytoinnin epäsuorat kustannukset ovat usein moninkertaiset verrattuna rekrytoinnin ulkoistamisen kustannuksiin. Ulkoistamalla rekrytoinnin minimoit mahdollisuudet väärän henkilön palkkaamiseen. Jos virherekrytointi huomataan koeajan aikana, etsimme uuden tekijän työhön.

Saat objektiivisen arvion

Työntekijän palkkaamisessa moni työnantaja seuraa intuitiota ja tunnetta. Niillä on merkitystä päätöstä tehdessä, mutta niiden osuus ei saisi korostua liikaa. Kun rekrytointi on ulkoistettu, saat objektiivisen arvion siitä, kuka sopisi ominaisuuksiltaan parhaiten tehtävään ja organisaation kulttuuriin.
Wäst-Handolin muistuttaa, että joskus yritys voi tarvita uuden tekijän sijaan vuokratyöntekijän auttamaan kiireisinä aikoina.

– Tarvitsi yritys sitten uutta vakituista tekijää tai vuokratyöntekijöitä lyhyemmäksi aikaa, me olemme täällä auttamassa, hän kiteyttää.

LUE LISÄÄ JA LATAA OPAS: Suorarekrytointi – näin rekrytointiyritys tukee osaajahakuasi.