Työnantajamielikuva henkilöstöpalvelualalla, helppoa vai haasteellista?

Työnantajamielikuva, työnantajabrändi tai employer branding eli tuttavallisemmin EB on viime aikoina noussut trendisanaksi. Eikä ihme, onhan hyvällä työnantajamielikuvalla yhteys esimerkiksi rekrytointien onnistumiseen ja tämän myötä jopa tulokseen. Mistä työnantajamielikuvassa oikein puhutaan ja mitä se on henkilöstöpalvelualan yrityksissä?

Työnantajamielikuva kiteytyy yksinkertaisesti ilmaistuna ajatuksiin siitä, onko yrityksessä hyvä olla töissä vai olisiko ehkä kivempiakin työpaikkoja. Ulkoinen työnantajamielikuva parhaimmillaan houkuttelee hakemaan yritykseen töihin ja sisäinen työnantajamielikuva taas sitouttaa työntekijöitä. Näiden kahden olisikin hyvä kulkea käsikädessä, että yritys saa itselleen sopivimmat työntekijät, jotka lisäksi sitoutuvat työnantajaansa. Henkilöstöpalvelualan yrityksissä töitä tehdään sekä oman työnantajamielikuvan että rekrytoivan asiakasyrityksen työnantajamielikuvan parissa. Työ asiakkaiden kanssa on monin paikoin myös asiakkaan vetovoimatekijöiden löytämisessä auttamista.

Ulkoinen työnantajamielikuva parhaimmillaan houkuttelee hakemaan yritykseen töihin ja sisäinen työnantajamielikuva taas sitouttaa työntekijöitä. Näiden kahden olisikin hyvä kulkea käsikädessä, että yritys saa itselleen sopivimmat työntekijät, jotka lisäksi sitoutuvat työnantajaansa.

Kuten kaikilla yrityksillä, myös henkilöstöpalvelualalla työnantajamielikuvaan liittyy haasteita. Alalle tyypillisesti epäilykset ja ennakkoluulot kiteytyvät vuokratyöhön. Maksetaanko palkka ja muut lisät asiallisesti, entä tauot ja yhdenvertaisuus työpaikalla? Lisäksi vaikuttaa siltä, että suorahakujen yhteydessä puhutaan mieluummin asiantuntijatyöstä kuin vuokratyörekrytointien yhteydessä, vaikka todellisuudessa rekrytointia tehdään samalla pieteetillä molemmissa tapauksissa. Lisäksi ennakkoluulot toisaalla työskentelevistä vuokratyöntekijöistä typistyneinä numeerisesti mitattaviksi voitoiksi ja tappioiksi voivat yhtä lailla haastaa näyttäytymistä potentiaalisena työnantajana. Tällaiset epäilykset ja ennakkoluulot voivat syödä työnantajamielikuvaa ja olla näin yhteydessä esimerkiksi hakijamääriin ja jopa laatuun. Kenties tästä syystä monien henkilöstöpalveluyritysten markkinoinnin teemana onkin viime vuosina ollut juuri vuokratyön maineen parantaminen. Vaikka kaikki tekevät työtä tiukasti oman työnantajamielikuvan eteen, yhteen hiileen puhaltaminen tässä asiassa auttaa jokaista.

Tulevaisuudessa rekrytointialan povataan kasvavan samaan tahtiin kuin nytkin. Väitämmekin, että tulevaisuuden menestyvimmät rekrytointiyritykset panostavat työnantajamielikuvan kehittämiseen jo nyt. Kyseessä on kuitenkin pitkäjänteinen työ, jonka tulee näkyä arjessa sekä työntekijöille että -hakijoille
— ja johon koko yrityksen henkilöstön on oltava sitoutunut. Moni asia työnantajamielikuvassa tämän myötä taitaakin kiteytyä siihen, toimiiko palvelu ja välitetäänkö. Onko rekrytointiprosessi sujunut joustavasti, onko tietoa saanut ja miten työsuhteen aikana on toimittu? Parhaassa tilanteessa ollaan, kun sisäinen työnantajamielikuva leviää ulospäin. Henkilöstöpalvelualan yritysten kannattaakin panostaa siihen, miten asioita tehdään.

Entä onko työnantajamielikuva henkilöstöpalvelualan yrityksistä muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana? Vuokratyöstä on tullut yleisempää ja sen myötä tutumpaa ja tavallisempaa. Toivottavasti tämän myötä myös luottamus rekrytointien asiantuntijayrityksiin on lujittunut. Monin paikoin yritykset ovat myös rekrytoinnissa apuna osan tai koko rekrytointiprosessin ajan. Juuri asiantuntemus, oma HR-yksikkö työsuhteen aikaisten asioiden hoitamiseen ja luotettava palkanmaksu ovatkin henkilöstöpalvelualan yritysten etuja. Ne hyödyttävät sekä asiakasyritystä että työntekijää. Alakohtaisesti on toki paljon muitakin, mutta itse olemme erityisen iloisia siitä, että voimme tarjota rennolla otteella erinomaista palvelua molemmille osapuolille.