Tradenomin työpaikat – missä tradenomi voi työskennellä?

MediPowerin Vilma

Tradenomiopinnoissa opiskellaan muun muassa taloushallintoa, markkinointia, johtamista, rahoitusta ja liiketoiminnan suunnittelua, joten ammatillisesti ovet ovat auki monelle eri toimialalle. Lue artikkelista, mistä löydät parhaat tradenomin työpaikat sekä millaisia uramahdollisuuksia opintojen jälkeen on tarjolla, ja hae tietysti töihin!

Tradenomin opinnoista uudelle uralle

Tradenomin korkeakoulututkinto kestää yleensä 3,5-4,5 vuotta. Koulutus tarjoaa laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen liiketalouden parissa.

Tradenomit voivat erikoistua liiketalouden eri osa-alueisiin, kuten markkinointiin, taloushallintoon tai kansainväliseen liiketoimintaan. Tradenomit työllistyvät monesti eri toimialojen vaihteleviin asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Merkonomi ja tradenomi ovat molemmat liiketalouden koulutusohjelmia, mutta niillä on eroja koulutustason, laajuuden ja mahdollisten tulevien työtehtävien osalta.

Mitä eroa on merkonomilla ja tradenomilla?

Merkonomin koulutus on lyhyempi kuin tradenomin, ja se keskittyy liiketalouden perusteisiin, kun taas tradenomin koulutus on laajempi ja syvällisempi. Tradenomit ovat päteviä työskentelemään monipuolisemmin ja astetta vaativammissa tehtävissä valmistuttuaan, kun taas merkonomeilla on valmiudet toimia avustavissa tehtävissä. 

Merkonomin tutkinnon jälkeen saatat työllistyä muun muassa myynnin, asiakaspalvelun tai toimistotyön pariin. Merkonomin työtehtävät voivat sisältää esimerkiksi:

 • myyntiä
 • kassatyöskentelyä
 • asiakaspalvelua tai 
 • hallinnollisia tehtäviä

Molemmilla tutkinnoilla on hyvät työllistymismahdollisuudet, ja jatkokoulutusmahdollisuuksia on saatavilla kummallekin tutkinnoille.

Missä tradenomi voi työskennellä?

Tradenomi voi työskennellä monipuolisesti useilla toimialoilla ja erilaisissa organisaatioissa. Listasimme alle muutamia esimerkkejä.

 1. Yritykset. Tradenomi voi työskennellä eri kokoisissa yrityksissä, olivatpa ne paikallisia tai kansainvälisiä. Työtehtävät voivat sisältää muun muassa myyntiä, markkinointia, taloushallintoa, henkilöstöhallintoa tai liiketoiminnan kehittämistä.
 2. Julkishallinnon tehtävät. Tradenomin työpaikat voivat sijoittua myös julkishallinnon organisaatioihin, kuten kuntiin, kaupunkeihin tai valtionhallintoon. Työtehtävät voivat liittyä esimerkiksi talous- ja budjettisuunnitteluun, hankintoihin, projektinhallintaan tai henkilöstöhallintoon.
 3. Rahoitus- ja pankkiala. Pankkien, vakuutusyhtiöiden, sijoitusyhtiöiden tai muiden rahoituslaitosten palveluksessa on paljon tradenomeja. Tehtävät voivat sisältää esimerkiksi asiakaspalvelua, talousanalyysiä, riskienhallintaa tai varainhoitoa.
 4. Konsulttiyritykset. Erilaiset konsulttiyritykset, jotka tarjoavat liiketoimintaan ja organisaation kehittämiseen liittyviä palveluita, ovat tradenomeille hyvä työllistäjä. Tehtävät voivat sisältää liiketoimintastrategian suunnittelua, markkinointikonsultointia, talouskonsultointia tai projektinhallintaa.
 5. Start up -yritykset. Tradenomeille on tarjolla töitä myös start up -yrityksissä, jotka ovat luovia ja kasvavia yrityksiä. Tehtävät voivat vaihdella suuresti, ja tradenomin työpaikka voi olla esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisessä, markkinoinnissa, myynnissä tai rahoituksessa.
 6. Järjestöt ja yhdistykset. Tradenomi voi kiinnostuksestaan riippuen tavoitella työpaikkaa myös voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa, kuten järjestöissä, yhdistyksissä tai säätiöissä. Työtehtävät voivat liittyä esimerkiksi projektinhallintaan, taloushallintoon, varainhankintaan tai viestintään.
 7. Oma yritys. Yksi vaihtoehto jokaiselle opintonsa päättävälle on perustaa oma yritys. Silloin on vapaus valita oma toimialansa, ja tarjota juuri niitä palveluita tai tuotteita, joiden parissa haluaa uraansa luoda. 

Töitä tradenomille voi löytyä myös kansainvälisesti, mikäli haluat työskennellä ulkomailla.

Katso avoimet työpaikat

MediPowerin Aleksandra, Miia ja Aki
Tradenomi voi työskennellä paitsi erilaisilla toimialoilla ja erilaisissa organisaatioissa, myös vaihtelevissa työtehtävissä.

Vastavalmistuneen tradenomin työpaikat

Vastavalmistuneen tradenomin työmahdollisuudet ovat yhtä laajat kuin kiinnostuksen kohteetkin. Valintaa kannattaa tehdä omien vahvuuksien ja motivaation mukaan, sillä työtehtävät voivat vaihdella suuresti, valitsemastasi suuntautumisesta tai alan tarpeista riippuen.

Vastavalmistuneelle tradenomille sopivia työtehtäviä ovat muun muassa:

 • Myyntikoordinaattori. Työ voi sisältää muun muassa myynnin tukitehtäviä, asiakassuhteiden ylläpitämistä ja myyntiprosessin koordinoimista.
 • Markkinointiassistentti. Markkinointitiimin avustaminen erilaisissa markkinointikampanjoissa, sisällöntuotannossa ja markkinointianalytiikassa.
 • Talousanalyytikko. Taloustietojen kerääminen ja analysointi, raporttien laatiminen, ennusteet sekä päätöksenteon tukeminen taloushallinnon asioissa.
 • Henkilöstökoordinaattori. Rekrytointi- ja henkilöstöhallinnon prosesseihin osallistuminen, työsuhdeasioiden hoito sekä henkilöstön kehittäminen.
 • Projektikoordinaattori. Projektien koordinointitehtävät, aikatauluttaminen, budjetointi ja resursointi sekä projektien sujuvan etenemisen varmistaminen.
 • Asiakaspalvelukoordinaattori. Asiakaspalvelutehtävät, asiakasviestinnästä ja -ratkaisuista vastaaminen sekä hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen.
 • Liiketoiminnan kehittäjä. Yrityksen toiminnan analysoiminen, kehitystoimenpiteiden ehdottaminen, markkinatrendit ja kilpailijaseuranta.
 • Ostoassistentti. Hankintaprosessit, tarjouspyyntöjen teko, toimittajien kanssa neuvottelut ja dokumentaation hallinta.
 • Taloushallinnon assistentti. Assistentti voi hoitaa muun muassa kirjanpitoon, laskutukseen, maksuliikenteeseen ja budjetointiin liittyviä tehtäviä talousosastolla.
 • Logistiikkakoordinaattori. Tehtävässä voidaan vastata esimerkiksi logistiikkaprosessien sujuvuudesta, koordinoida kuljetuksia ja varastointia sekä seurata toimitusketjun tehokkuutta.

Riippuen tradenomin mielenkiinnon kohteista ja opintojen suuntautumisesta, antaa tradenomin koulutus eväät myös monenlaisiin muihin tehtäviin. 

Lisää tukea työnhakuun: Töitä ja uraunelmia – tutustu uraoppaaseen

Tradenomin työpaikat tarjoavat etenemismahdollisuuksia

Jatkuvasti kehittyvä yritysmaailma tarjoaa tradenomeille mahdollisuuden oppia uutta, kehittää osaamistaan ja ottaa vastuuta uusista haasteista.

Tradenomit voivat halutessaan edetä urallaan erilaisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin, kuten:

 • myyntipäällikkö
 • markkinointipäällikkö
 • talousjohtaja tai 
 • toimitusjohtaja

Tradenomin palkka

Tradenomin palkkaus vaihtelee työkokemuksen, vastuualueiden ja työnantajan mukaan. Työkokemuksen karttuessa, tradenomin palkka saattaa nousta. Palkkaan vaikuttavat myös: 

 • työtehtävien vaativuus
 • vastuualueet
 • koulutus
 • toimiala ja 
 • alueelliset erot

Vastavalmistuneen tradenomin palkka voi olla esimerkiksi n. 2 500 – 3 500 €/kk.

Enemmän työkokemusta omaavan tradenomin palkka voi olla 4000 €/kk tai enemmän.

Palkka ei ole kuitenkaan ainoa tekijä, jota kannattaa pohtia työpaikkaa valitessa. Työn sisältö, kehittymismahdollisuudet ja yrityskulttuuri ovat myös tärkeitä tekijöitä sopivaa ura-askelta mietittäessä.

Moni tradenomi aloittaa tutustumisen eri työrooleihin ja yrityksiin tekemällä töitä opiskelujen ohella.

Lue lisää: Päätä itse aikatauluistasi – töitä opiskelijalle

MediPowerin Miia ja Vilma
Tradenomin työpaikat ovat monipuoliset, joten toivottua työn sisältöä, kehittymismahdollisuusia sekä yrityskulttuuria kannattaa miettiä sopivia ura-askeleita mietittäessä.

Tradenomin työpaikat ja mahdollisuudet eri kaupungeissa

Suurimmissa kaupungeissa on luonnollisesti eniten työpaikkoja tradenomeille. 

Pääkaupunkiseutu, mukaan lukien Helsinki, Espoo ja Vantaa tarjoaa laajimmat työmahdollisuudet tradenomeille. Suurella alueella sijaitsee lukuisia yrityksiä eri toimialoilta sekä myös kansainvälisiä organisaatioita.

Katso Uudenmaan työpaikat

Tampere tunnetaan erityisesti teknologiasektorin yrityksistä. Kaupungissa on monipuolinen elinkeinoelämä ja paljon työmahdollisuuksia tradenomeille eri aloilla.

Avoimet työpaikat Pirkanmaa

Vilkas satamakaupunki Turku tarjoaa tradenomeille työpaikkoja muun muassa kaupan, logistiikan, matkailun ja palvelualan yrityksissä.

Oulu taas on vahva teknologiakeskus, jossa toimii useita alan yrityksiä. Laaja ja monipuolinen liiketoimintaympäristö luo useita uramahdollisuuksia tradenomeille.

Myös Jyväskylä on merkittävä koulutus- ja tutkimuskaupunki, jossa on monipuolista elinkeinoelämää. Se tarkoittaa, että tradenomille on tarjolla työpaikkoja eri toimialoilla, kuten kaupan, markkinoinnin ja taloushallinnon parissa.

Katso WorkPowerin työpaikat Keski-Suomessa

Tradenomin työpaikat vaihtelevat alasta, yrityksestä ja osaajan erikoistumisalasta riippuen. Koulutus antaa kuitenkin todella hyvän pohjan monenlaisten työtehtävien omaksumiseen, ja sen tiedostavat myös työnantajat. 

Lue lisää: Hyvä CV on nopea tie haastatteluun

Mikäli et avoimista työpaikoista sopivaa tehtävää löydä, kerro meille itsestäsi ja uratoiveistasi avoimella hakemuksella. Energiaa työnhakuun! 📝 💼