Muista työtodistuksen pyytäminen – myös väliaikainen työtodistus voi olla joskus tarpeen

Työnantajalla on velvollisuus toimittaa työtodistus työntekijälle pyydettäessä, olipa kyseessä vakituinen työsuhde, määräaikaisuus tai kesätyö. Työtodistuksen pyytäminen tulisi muistaa, vaikka päätät työsuhteen itse, esimerkiksi opiskelun tai uuden työpaikan tarjoamien parempien mahdollisuuksien vuoksi. Lue artikkelista, missä tilanteissa ja miten työtodistuksen voi pyytää.

Työtodistuksen pyytäminen – miksi työtodistus kannattaa pyytää?

Työtodistus on tärkeä asiakirja tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksien kannalta. Jokaisesta työkokemuksesta on hyvä olla dokumentti, jonka voit esittää mahdolliselle tulevalle työnantajalle. 

Voit myös saada tietyissä koulutusohjelmissa opintojaksoja hyväksytyksi, jos sinulla on näyttää, että olet työkokemuksen kautta oppinut jaksolla käsiteltäviä asioita käytännössä.

Virallinen työtodistus on dokumentti, joka kuvaa työntekijän työsuhteeseen liittyviä keskeisiä tietoja ja tehtäviä. Listasimme alle muutaman tärkeän syyn, miksi työtodistus kannattaa pyytää ja pitää tallessa.

Työtodistus on

 • Todistus työhistoriasta. Työtodistus on virallinen todiste työhistoriastasi, ja osoittaa, että olet työskennellyt tietyssä organisaatiossa. 
 • Vahvistus työkokemuksesta ja luotettavuudesta. Todistus työsuhteesta sisältää yleensä tietoa työntekijän tehtävistä, vastuista ja suorituksista. Se voi antaa uusille työnantajille tai yhteistyökumppaneille varmuutta työntekijän ammattitaitoa koskien.
 • Todistus työsuhteen loppumisesta. Joskus työtodistus voi olla välttämätön erilaisia selvityksiä varten, kun työntekijä vaihtaa työpaikkaa tai siirtyy eläkkeelle. Se voi myös olla tarpeen, kun työntekijä hakee työttömyyskorvausta tai muita etuuksia.

Työntekijän olisi hyvä muistaa työtodistuksen pyytäminen aina kun työsuhde loppuu, sillä se voi olla tärkeä dokumentti tulevista työmahdollisuuksista keskusteltaessa.

Miten ja keneltä työtodistusta pyydetään?

Työtodistuksen pyytäminen tehdään yleensä suoraan palkan maksavalle työnantajalle, tai lähimmälle esimiehelle. 

Mikäli asia ei ole tullut puheeksi työsuhteen lopussa, voit kertoa työnantajan edustajalle ystävällisesti, joko sähköpostitse tai kasvotusten, että toivot saavasi työtodistuksen työsuhteen päätyttyä. 

Jos olet esimerkiksi ollut HR-osaston kanssa tekemisissä työsuhteen loppumista koskien, voit pyytää työtodistusta heidän kauttaan.

Työtodistuksen pyytäminen – muista nämä asiat

 • Mainitse työsuhteesi kesto (aloitus- ja päättymispäivämäärä) sekä työtehtäväsi. 
 • Kerro halutessasi erityisistä saavutuksista tai vastuista, joita haluaisit sisällyttää työtodistukseen.
 • Voit pyytää työtodistusta sähköpostitse tai paperimuodossa. 
 • Muista myös antaa riittävä aika työnantajalle vastata pyyntöön ja valmistella työtodistus.

Väliaikainen työtodistus on tilapäinen versio työtodistuksesta

Väliaikainen työtodistus on tilapäinen versio työtodistuksesta, joka annetaan työntekijälle silloin, kun työsuhteen päättymisestä on kulunut lyhyt aika eikä esimerkiksi lopullista työtodistusta ole tehty vielä valmiiksi tai työsuhde vielä jatkuu.

Näissä tilanteissa saatat tarvita väliaikaista työtodistusta

Väliaikainen työtodistus sisältää yleensä perustiedot työsuhteesta. Väliaikaista työtodistusta voidaan tarvita esimerkiksi tilanteissa, joissa työntekijä tarvitsee nopeasti todistuksen työsuhteestaan uuden työpaikan tai opiskelupaikan hakemista varten. 

Väliaikainen työtodistus on voimassa vain siihen asti, kunnes lopullinen työtodistus on tehty ja toimitettu työntekijälle.

Vie väliaikainen työtodistus tarvittaessa työhaastatteluun

Joskus väliaikaista työtodistusta voidaan tarvita tulevan työpaikan työhaastattelussa. Potentiaalinen työnantaja voi pyytää työtodistusta varmistaakseen työhistoriasi ja vahvistaakseen aiemman työkokemuksesi.

Mikäli sinulla ei ole vielä lopullista työtodistusta edellisestä työpaikasta, väliaikainen työtodistus on hyvä vaihtoehto esitellä aikaisempi toimenkuvasi lyhyesti. Se auttaa työnantajaa saamaan käsityksen tehtävistäsi, vastuista ja työsuhteen kestosta. 

Lopullinen työtodistus on yleensä väliaikaista työtodistusta kattavampi dokumentti, joka sisältää yksityiskohtaisemmin työtehtävät, suoritukset ja mahdolliset arvioinnit.

Työtodistus hukassa – työtodistuksen pyytäminen jälkikäteen

Työtodistuksen pyytäminen on mahdollista myös jälkikäteen. Työsuojeluhallinnon mukaan työnantajalla on velvollisuus toimittaa työtodistus pyynnöstä, mikäli työntekijä pyytää sitä 10 vuoden sisällä työsuhteen päättymisestä. 

Vaikka aikaa työsuhteesta olisi jo yli 10 vuotta, tulisi työnantajan todistus toimittaa, mikäli tarvittavat tiedot on saatavilla.

Jos huomaat työtodistuksesi olevan hukassa, etene seuraavasti:

 • Tarkista omat arkistosi, kuten sähköpostit, pilvipalvelut tai fyysiset tiedostot, joihin työtodistus saattaisi olla tallennettuna. Voit myös tarkistaa, oletko lähettänyt kopion työtodistuksesta aikaisemmin jollekin henkilölle, esimerkiksi työpaikkaa hakiessasi.
 • Ota yhteyttä entiseen työnantajaasi ja ilmoita, että työtodistuksesi on kadonnut. Kysy, onko heillä kopioita tai tallenteita työtodistuksesta, jonka he voisivat toimittaa sinulle.
 • Mikäli työtodistusta ei löydy omista eikä työnantajan arkistoista, pahoittele ylimääräistä vaivaa ja pyydä työnantajaa valmistelemaan uusi työtodistus. 

Näin pyydät uuden työtodistuksen kadonneen tilalle

Pyytäessäsi uutta työtodistusta kadonneen tilalle, on suositeltavaa antaa kyseiselle työnantajalle kaikki saatavilla olevat tiedot työsuhdettasi koskien, kuten työsuhteen kesto, tehtävänimike, työtehtävät ja mahdolliset saavutukset

Mikäli sinulla on muita dokumentteja, kuten palkkalaskelmia tai työsopimus, toimita ne työnantajalle, varsinkin jos työsuhteesta on jo aikaa. 

Työnantajalla voi olla puutteelliset tiedot, jos työsuhteen päättymisestä on kulunut pitkä aika tai organisaatiossa on tapahtunut muutoksia. Tällaisissa tapauksissa työnantajalta riittää suppea työtodistus, jossa mainitaan työsuhteen kesto ja tehtävänimike, muiden yksityiskohtaisten tietojen ollessa rajalliset. 

Saako kesätöistä työtodistuksen?

Myös kesätyöpaikoista voi saada työtodistuksen. Kesätöiden työtodistus on monesti suppea, ja sisältää työsuhteen perustiedot, kuten:

 • työntekijän nimi
 • työnantajan tiedot
 • työsuhteen kesto ja 
 • tehtävänimike

Joissakin yrityksissä työtodistus kesätöistä saattaa pitää sisällään myös tietoja työtehtävistä sekä arvioinnit niitä koskien, mikäli niin toivotaan. Kesätyötodistuksen sisältö vaihtelee työnantajan käytäntöjen ja työtehtävien luonteen mukaan.

Työtodistuksen pyytäminen kesätyön päättyessä on suositeltavaa, jotta sinulla on näyttöä aktiivisuudestasi ja osaamisestasi tulevia työtehtäviä hakiessasi.
🔍Etsitkö uutta työpaikkaa? WorkPowerin avoin työpaikka 👈 voi olla alku uudelle urallesi.