Kesätyön palkka – paljonko kesätöistä maksetaan? 💰

Kesällä kannattaa kerätä työkokemusta, mutta millainen se kesätyön palkka oikein on? WorkPowerin HR-asiantuntijoiden mukaan kesällä saat kokemuksen lisäksi kasvatettua myös tilipussiasi, sillä kesällä on mahdollista ansaita yllättävän mukavat ansiot. Lue lisää eri toimialojen kesätyöpalkoista.

Kesätyöntekijän palkka rakennusalalla on hyvä aloittelijallekin 

Rakennusalan kesätyöt sisältävät mittavan valikoiman erilaisia tehtäviä. Palkkaus noudattaa alan työehtosopimusta (TES), joten kaikkien kesätöihin valittavien aikaisempi kokemus ja asiaankuuluva työhistoria vaikuttaa palkkaan positiivisesti.

 • Lähtöpalkka rakennusalalla ilman kokemusta 11,72 €/h 
 • Peruspalkka, kun tekijällä on tutkinto tai hieman työkokemusta 13,20 €/h 
 • Enemmän rakennusalan kokemusta omaavan peruspalkka 14,46 €/h

💡 VINKKI: Lähtötason kesätyön palkkaan maksetaan opiskelijoille joka tiliin 14% lomarahaa (lähtöpalkka + lomaraha = 13,36 €/h). 

Mikäli kesätyöntekijä ei ole opiskelija, maksetaan hänelle joka tiliin 18,5% lomarahaa sekä 7,7% työajanlyhennysrahaa, jolloin palkka on todellisuudessa yhteensä 14,79 €/h.

Alan kokemusta enemmän omaavien palkkaan lasketaan mukaan myös samanlaiset prosentit.

Rakennusalan vuokratyöntekijänä pääset monesti neuvottelemaan palkasta

HR-konsultti Katja Metsäkylän mukaan kesätyöntekijän on helppo neuvotella palkasta henkilöstöpalvelualan yrityksen kautta työskennellessä, silloin kun kilpailu tekijöistä on kovaa.

Voit saada kesken kesätöiden myös palkankorotuksen, mikäli hoidat työn erityisen hyvin ja työmaalta tulee paljon hyvää palautetta tai työnkuva muuttuu haastavammaksi. Omalla tekemisellä voi siis vaikuttaa palkkaan todella paljon, Katja neuvoo.

– Rakennusalalle kannattaa ehdottomasti tulla kesätöihin monipuolisten työtehtävien ja työmaiden takia. Pystymme ottamaan kesätyöntekijöiden toiveet ja mielenkiinnonkohteet hyvin huomioon, kertoo Katja kesätyöpaikkojen tarjonnasta.

Myös työmaan vaihtaminen on helppoa. Etenkin alan opiskelijoille on suureksi hyödyksi päästä näkemään erilaisia ja eri vaiheissa olevia työmaita kesän aikana. 

Monet meidän kautta haalariharjoittelun suorittaneet opiskelijat ovat seuraavana tai sitä seuraavana kesänä työllistyneet työnjohtoharjoitteluun asiakkaalle, joko suoraan tai meidän kautta, muistuttaa Katja vielä kesätöiden vaikutuksista tulevaisuuteen.

Katso rakennusalan kesätyöpaikat 🏗️

Se tunne, kun tilipäivä koittaa ja kesän rientoihin riittää pelimerkkejä.

Lähihoitajan ja sairaanhoitajan palkka kesäsesonkina

Valtaosa MediPowerin kesätyöpaikoista on asiakkuuspäällikkö Vilma Heinon mukaan perustason tehtäviksi luokiteltuja lähihoitajan tehtäviä. Haastavimpia tehtäviä on kuitenkin tarjolla esimerkiksi hengityshalvaustiimeissä ympäri Suomen.

Myös sairaanhoitajille on kesätöitä tarjolla.

MediPowerilta työntekijä saa yleensä paremmat ansiot ja vapaudet kuin suoraan asiakasyrityksessä työskennellessä. Kaikissa työtehtävissä, olivat ne sitten perustasoa tai vaativampaa tasoa, voimme välillä tapauskohtaisesti maksaa bonuksia, kertoo Vilma hoitoalan työtehtävien palkkauksesta.

 • Lähihoitajan perustason palkka 15-18 €/h
 • Lähihoitajan haastavampi tehtävä (esim. hengityshalvaustiimi) 18 €/h
 • Sairaanhoitajan perustason palkka 20-25 €/h

Peruspalkan lisäksi työntekijä saa 9 %:n lomakorvauksen sekä työehtosopimuksen mukaiset vuorolisät.

Kesällä meillä on hoitoalalla paljon keikkatyötä tarjolla, ja se on ollut todella suosittua kesätyötä. Keikkatyössä meillä on myös kampanjoita, esim. Happy Hour, jonka aikana varatuista vuoroista työntekijä voi saada itselleen bonuksen, Vilma opastaa hoitoalan kesätöihin liittyen.

Katso terveydenhuoltoalan kesätyöpaikat 👩‍⚕️

Kuljetusalan kesätöissä ajellaan TES:n mukaan – lisät kasvattavat tuloja

WorkPowerin kautta tehtävissä kuljetusalan kesätöissä toimitaan suoraan kuorma-autoalan työehtosopimuksen mukaan. Työehtosopimukseen tulee palkankorotus kahdesti vuodessa.

Suurin osa kesätöistä on suunnattu alalla aloitteleville kuorma-autonkuljettajille. Kuorma-autoa ajetaan C-ajokortilla ja yhdistelmiin vaaditaan CE-ajokorttia.

 • Kuorma-autonkuljettajan palkka (0-4v. kokemusta) 15,16 €/h 
 • Puoliperävaunuyhdistelmän kuljettajan palkka (0-4v. kokemusta) 15,47 €/h 
 • Täysperävaunuyhdistelmällä ajavan palkka 16,00 €/h 

Palkkojen lisiin kuuluu 15% iltalisää klo 18-22 tehdystä työstä sekä 20% yölisää klo 22-06 tehdystä työstä. 

– Kokeneemman tason kuljetustöissä ei yleensä ole tiukkaa vaatimusta kokemusvuosien suhteen, joten palkkataso niiden suhteen vaihtelee. Palkka on kuitenkin sidonnainen työehtosopimuksen kokemusvuosiin, joten työtehtävän palkka vaihtelee tekijän mukaan, opastaa HR-konsultti Tommi Suhonen kuljetusalan kesätöiden palkkausta koskien.

Kuljetusalan kesätöissä tienaat hyvin lyhyessä ajassa 

Tommin mukaan kuljetusalan kesätyötehtävissä on mahdollista tienata mukavasti rahaa lyhyessä ajassa, verrattuna moniin muihin tyypillisiin kesätyöaloihin. 

– Töitä tehdessä työntekijälle kertyy lisien lisäksi myös pekkasia sekä lomia, jotka on mahdollista ottaa heti palkan mukana tai kerätä niitä. Kuljettajan töissä on aika yleistä, että ylitöitä kertyy, työpäivät saattavat tehtävästä riippuen kestää jopa 10-12 tuntia. Ylityökorvaukset maksetaan kahden viikon jaksojen perusteella, vinkkaa Tommi kuljetusalan nopeista ansaintamahdollisuuksista.

Selaa kuljetusalan kesätyöpaikkoja 🚚

Teollisuuden kesätöihin pääset tienaamaan matalalla kynnyksellä

Teollisuudessa kesätyöpaikkoja on HR-konsultti Nelli Heikkisen mukaan eniten tarjolla elintarvike- ja metalliteollisuudessa. 

 • Kesätyön palkka – perustason kesätyötehtävät 11,50-13 €/h
 • Vaativammat kesätyötehtävät 14-16 €/h

Osa asiakkaista maksaa TES:iä parempaa palkkaa kesätyöntekijöille.

– Teollisuus on yleensä alana useille vähän tuntematon, ja moni saattaakin epäillä osaamistaan esimerkiksi tuotantoteollisuuden kesätyöpaikkoja koskien. Lähes kaikissa teollisuuden perustason paikoissa riittää kuitenkin reipas asenne, ja tehtävien salat opetetaan töissä. Eli töitä on saatavilla matalalla kynnyksellä ilman alan kokemustakin, Nelli rohkaisee alalle vasta hakeutuvia kesätyöntekijöitä.

Teollisuuden kesätöissä on se hyvä puoli, että todella monella on mahdollista jatkaa halutessaan töitä kesän jälkeen esimerkiksi koulun ohessa iltaisin tai viikonloppuisin, jos kesätyöt on hoidettu hyvin, kertoo Nelli kesätöiden tuomista mahdollisuuksista opiskelujen ohelle. 

Hae teollisuuden kesätöitä 🏭

Taloushallinnon osaajia palkataan ympäri vuoden

Johto- ja toimihenkilötiimin HR-konsultti Elina Kari kertoo taloushallinnon palkkatason olevan pienessä murroksessa. Monet taloushallinnon palkat ovatkin neuvoteltavissa, sillä hyvistä tekijöistä suorastaan kilpaillaan ympäri vuoden. 

– Koko työmarkkinakenttä huomioiden, alan palkkaus elää paljon, kertoo Elina, mutta jakaa kuitenkin muutaman esimerkin pääkaupunkiseudun taloushallinnon tehtäviä koskevasta palkkatasosta.

 • Taloushallinnon lähtötason tehtävien palkkaus
  – Taloushallinnon assistentti, aloitteleva palkanlaskija, (tilitoimisto)kirjanpitäjä, reskontranhoitaja 2000-2800 €/kk

– Junior Controller/Sisäisen laskennan trainee (yliopistotutkinto) 2800-3300 €/kk

 • Kokeneemman tilitoimistokirjanpitäjän palkka 3000-4000 €/kk
 • Kokeneemman kirjanpitäjän palkka (yrityksen sisäinen) 3300-4500 €/kk

Alalla on siis mahdollista päästä mukaviin ansioihin jo lähtötason tehtävissä.

– Kokeneempien ulkoisen laskennan osaajien palkkatasot vaihtelevat todella paljon osaamisen, kokemusvuosien, yrityksen ja tehtävänkuvan mukaisesti, ja ovat hyvin pitkälti sopimuskysymyksiä, Elina opastaa toimihenkilötiimin palkka-asioita koskien.

Selaa työpaikkoja toimihenkilöille 👨‍💼

HAE KESÄTÖIHIN Miten saada kesätöitä? 👉 Katso eri alojen kesätyöpaikat, ja laita kesätyöhakemus tulemaan! Päätä sitten itse, oliko paras kesätyön palkka itse työkokemus vai kesämassit tilillä.