Keikkatyön kaksi puolta

Jyväskylän raksatiimi

Työ <3 Vapaus on yksi yrityksemme ajankohtaisista kampanjoista. Ideana on, että työntekijä saa itse määritellä työn ja vapaa-ajan tasapainon.

Vuokratyökuvio koostuu kolmesta osapuolesta: työnantajasta, työntekijästä sekä asiakasyrityksestä. Vuokratyösuhteessa WorkPower toimii työnantajana ja työntekijä työskentelee asiakasyrityksen palveluksessa sen määrittelemissä tehtävissä. Varsinainen työpaikka vaihtelee, mutta työnantaja pysyy aina samana. Tuomme turvaa työsuhteen eri vaiheisiin, oli työntekijä sitten kokenut konkari tai vasta aloittelemassa työuraa, ja huolehdimme kaikista työsuhteisiin liittyvistä asioista.

Vapautta keikkatyössä on esimerkiksi se, että työntekijä voi sopia omat menonsa ja reissunsa ilmoittamalla niistä etukäteen. Tällöin osaamme varautua niin, ettemme tarjoa työvuoroja. Jo työsuhdetta aloittaessa kannattaa ilmoittaa, jos voi työskennellä esimerkiksi vain pari kuukautta tai osan viikosta.

Vuokratyö onkin mainio vaihtoehto silloin, kun haluaa yhdistää työnteon vaikkapa opintojen tai tavoitteellisen harrastuksen kanssa.

Työntekijän on hyvä muistaa, että vaikka työtä tehdään asiakasyrityksessä, me toimimme työnantajan roolissa. Luonnollisesti tällöin työnantaja, eli me WorkPowerilla, olemme kiinnostuneet työntekijän mahdollisuuksista vastaanottaa työtä. Esimerkiksi tiedossa olevista matkoista tai juhlista on hyvä ilmoittaa työnantajalle, mikäli se rajoittaa työntekoa. Menoista voi myös sopia asiakasyrityksen kanssa, kunhan tieto kulkeutuu myös meidän HR:lle. Sairastapaukset ja yllättävät elämänmuutokset ovat toki asia erikseen, niitä kukaan ei voi ennakoida.

Muutamiin sudenkuoppiin olemme törmänneet vuosien varrella. Vapaita vuoroja tarjotaan työntekijöille tekstiviestitse tai puhelimitse. Työnantajan yhteydenottoyrityksiin reagoimattomuus luo mielikuvan, että työntekijä ei ole halukas vastaanottamaan töitä. Jokaista omaa menoa ei siis kannata laittaa töiden edelle, sillä tällöin saattaa menettää hyviä ja pitkiä työllistymismahdollisuuksia. Jokainen työkeikka kasvattaa ammattitaitoa ja voi avata uusia ovia tulevaisuudessa. Työkokemuksesta ei ole koskaan haittaa, vaikka se olisikin lyhyemmältä aikaväliltä.

Myös keikkatyössä pätevät työelämän pelisäännöt. Hyvän ensivaikutelman luomiseksi kannattaa saapua ajoissa paikalle, ja ottaa selvää työkohteesta etukäteen. Perehdytyksessä työmaalla täytyy kuunnella tarkasti ohjeet, jotta työnteko olisi mahdollisimman turvallista ja sujuvaa. Työn jatkuvuuden kannalta hyvällä asenteella ja reippailla käsillä on usein suurempi merkitys kuin aiemmalla työkokemuksella.

Hoitamalla työt hyvin osoitat olevasi kykenevä sekä innokas työntekijä, saatat saada mahdollisuuden osoittaa taitosi muissakin työtehtävissä.

Avainsanana voisi pitää kommunikaatiota kaikkien osapuolten välillä. Keikkatyössä kohteet vaihtuvat ja tämä tuo työhön oman pienen haasteen. Tästä syystä haluamme antaa työntekijöillemme täyden tuen ja olla avuksi aina tilanteen vaatiessa. Tavoitteemme HR:ssä on luoda matala kynnys olla meihin yhteydessä. Meitä voi lähestyä myös viestillä, jos puhelu ei sillä hetkellä onnistu.

On meidän kaikkien etu, että työntekijä työllistyy ja kommunikaatio pelaa kaikkiin suuntiin.

HR-konsultit Laura ja Linda Jyväskylän raksatiimistä