Vain Työelämää jakso 4 – Kulttuurin tunnistaminen ja merkitys rekrytoinneissa

Hyvä yrityskulttuuri ei jätä kylmäksi

Neljäs Vain Työelämää -sarja nostaa esiin teeman, joka herättää keskustelua, mutta on hankalammin määriteltävissä, yrityskulttuurin. 

Hyvän yrityskulttuurin hyötyjä pidetään ajoittain itsestäänselvyytenä, ja huonon kulttuurin taustatekijöitä ei tunnisteta. Jotta työkulttuurin johtamisen sijaan ei kelluta pelkästään tuurikulttuurin varassa, on yrityskulttuuriin vaikuttavat tekijät hyvä tunnistaa.

Mistä tunnistat hyvän yrityskulttuurin, WorkPowerin Aki Mäki-Arvela?

Mielestäni hyvän yrityskulttuurin taustalla on usein selkeä toimintakulttuuri. Osataan perustella, mitä tehdään, minne ollaan menossa, ja miksi. Työilmapiiri on tunnistettavissa kannustavaksi sekä turvalliseksi, eikä ketään työntekijää pidetä itsestäänselvyytenä, kuvailee toimialapäällikkö Mäki-Arvela.

Kulttuurin rakentaminen on koko organisaation tehtävä, mutta myös kulttuurin johtaminen on johdon vastuulla. Yrityskulttuurin ohjaamista auttaa Mäki-Arvelan mukaan läsnä oleva ja helposti lähestyttävä johtajuus. Vuorovaikutuksen ollessa sujuvaa, on helpompi tukea ja tunnistaa työntekijöiden vahvuudet sekä antaa niille yrityksessä tilaa.

Joryn Anja ja Jenni2
Kulttuurin rakentaminen on koko organisaation tehtävä, mutta myös kulttuurin johtaminen on johdon vastuulla.

Kulttuurihaasteiden läpi ulkoisen työvoiman avulla

Terveydenhuoltoalan toimialapäällikön mukaan alalla on useita esimerkkejä siitä, kuinka haasteellinen kulttuuri on saatu käännettyä positiiviseksi ulkoisen työvoiman avulla. Vuokratyöntekijät tuovat väistämättä omalla esimerkillään uutta virtaa työyhteisöön. 

– Yrityksen oman yhteisön haasteet nousivat eräässäkin tapauksessa esiin vuokratyöntekijöiden ahkeran ja positiivisen työotteen myötä. Vuokrahenkilöstön myönteinen vaikutus tulehtuneeseen ilmapiiriin näkyi vähitellen. Hyvä tuo mukanaan hyvää, joten positiivisuus ja tehokkuus tarttuivat ja sairauspoissaolot sekä vaihtuvuus pienenivät, kertoo Mäki-Arvela konkreettisen esimerkin.

Muutos näkyi myös yrityksen omassa työtyytyväisyyskyselyssä, jossa noustiin ennätysmäisen korkeisiin pistelukuihin.

– Vuokratyöntekijät ovat ennen kaikkea apuna omalle henkilökunnalle. Nykyaikaisessa yrityksessä he ovat jo osa talon strategiaa sekä työvuorosuunnittelua, Mäki-Arvela painottaa.

Lue lisää: Henkilöstövuokrauspalvelu on turvallinen ratkaisu työnantajalle

Mistä työntekijät, kun hyvä kulttuuri ja maine eivät enää riitä?

Vain Työelämää -asiantuntijoiden mukaan hyvä yrityskulttuuri ei jätä kylmäksi. Se on tarpeeksi vahva vetääkseen halutunlaisia työntekijöitä puoleensa. Aina hyvä kulttuuri ja maine ei takaa työntekijöiden virtaa.

– Esimerkiksi hoitoalalla on pulaa tekijöistä ja tilanne ei tule muuttumaan pitkään aikaan. Tarkka valvonta ja hoitajamitoitus pitävät huolen, että omalla väellä tai rekrytoinneilla ei enää pärjää. Osaava rekrykumppani on viimeistään nyt hyvä ottaa osaksi strategiaa ja liiketoimintaa, toteaa Mäki-Arvela.

– Vuokrahenkilöstö tuo turvaa, auttaa pitämään henkilöstömitoituksen kunnossa, pienentää yrityksen rekrytointiresursseja, ja se on ennen kaikkea tätä päivää. Joustavan palvelun avulla löydät kyllä osaavia ja motivoituneita hoitajia, koska yhdessä suunniteltuna asiat usein onnistuvat, rohkaisee Mäki-Arvela.

Lue lisää: Ulkoistetut rekrytointipalvelut – Lataa ilmainen oppaamme rekrytoinnin ulkoistamiseen

Vain Työelämää – pöydän äärestä löydät lisää tarinoita ja ajatuksia yrityskulttuurista. Liity mukaan sivun ylälaidasta. ☝️

Vain Työelämää: Anja Pajala, CEO, WorkPower, Juho Toivola, organisaatiopsykologi, yrittäjä, Thomas Grönholm, CEO, Duunitori, Matti Helin, asiakkuuspäällikkö, WorkPower, Niina Riikonen, asiakkuuspäällikkö, WorkPower, Saku Happonen, toimialapäällikkö, WorkPower, Aki Mäki-Arvela, toimialapäällikkö, MediPower (2021)

#vaintyöelämää #wpfiilis #vtekausi1