Vain Työelämää jakso 2 – Välittäminen ja kilpailuetu

Työnantaja ❤️ työntekijä – välittäminen on tekoja työelämässäkin

Toisessa Vain Työelämää -jaksossa asiantuntijaporukkamme pureutui välittämisen eri muotoihin työelämässä. Yrityksen kartuttaessa ymmärrystä siitä, millaista tukea ja ohjausta tiiminä sekä yksilönä arvostetaan, on tieto osattava viedä käytännön tekoina jokapäiväiseen arkeen. 

Oikein valitut mittarit auttavat näkemään, kuinka työnantaja on siinä onnistunut.

Duunitorin Thomas Grönholm, millaisia mittareita teillä on käytössä?

– Duunitorilla kerätään aika paljon dataa niin alustaan ja markkinointiin liittyen kuin myös asiakas- ja työntekijäkokemusta koskien. KPI:T ja OKR:t eivät kuitenkaan koskaan kerro kaikkea, ja siksi mittareiden lisäksi tarvitaan myös aktiivista dialogia ihmisten välillä, jotta syntyy syvempi ymmärrys eri tarpeista.

Suurimmassa osassa Duunitorin rekrytointeja on käytössä palautekysely, jossa pyydetään palautetta työpaikkailmoituksen selkeydestä, hakemisen helppoudesta sekä viestinnästä prosessin aikana.

– Yleensä tietämättömyys prosessin etenemisestä on ikävintä. Jos tekisimme ajatusleikin, että työnhakijat olisivat yrityksen potentiaalisia asiakkaita, niin tuskin myynti tai asiakaspalvelu toimisi yhtä välinpitämättömästi kuin rekrytoinnissa usein tapahtuu, toteaa toimitusjohtaja Grönholm.

Lue lisää: Lataa ilmainen opas hyvän työpaikkailmoituksen laatimiseen

Työmarkkina on muuttunut työnhakijalähtöiseksi

Työnhakijalähtöinen markkina tarkoittaa, että työnantajat ovat jatkuvassa kilpailutilanteessa parhaista osaajista. Tämä asettaa omat vaatimuksensa myös työnhakuprosessiin.

Työnhaun tulisi olla yhä enemmän vuoropuhelua osapuolten välillä. Yritysten olisi ylipäänsä hyvä ymmärtää rekrytoinnin olevan osa markkinointia, silloin kehitystä alkaa tapahtua ja kilpailijoista voidaan erottua, kertoo Grönholm näkemyksistään.

Rekrytointimedia hyödyntää itse hakijapalautetta myös Duunitori Dialogin kehittämiseen. Uudenlainen työnhakutapa tekee työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisesta yksinkertaisempaa, tehokkaampaa, ja näin ollen miellyttävämpää.

Teollisuustiimin Niina
Hyvällä rekrytointiprosessilla erottaudut kilpailijoista työnhakijoiden silmissä.

Työntekijäkokemuksessa korostuu viestinnän merkitys

Kun onnistunut rekrytointi on tehty, on pidettävä huoli, että lupaukset myös lunastetaan. Työntekijäkokemuksen kehittäminen lähtee Grönholmin mukaan johtamisesta, luottamuksesta sekä organisaation rakenteista. Viestinnän rooli on positiivisessa työntekijäkokemuksessa merkittävä.

– Duunitorin työntekijäkokemusta mitataan kuukausittain. Kvartaalikyselyissä kartoitetaan laajemmin porukan fiiliksiä muun muassa johtamista, viestintää, hyvinvointia sekä yhteishenkeä koskien.

– Tulokset käydään läpi kaikille avoimessa kulttuuriryhmässä sekä yksittäisten tiimien sisällä. Mittarit ovat tärkeitä, sillä datan avulla ymmärrämme paremmin, missä olemme hyviä ja missä meillä on kehitettävää, toteaa Grönholm lopuksi.

Lue lisää: Kuinka onnistua rekrytointiprosessissa? Tavoita alasi osaaja suorarekrytoinnin keinoin.

Katso, miten välittäminen tuodaan konkreettisesti yrityksen arkeen uusimmasta Vain työelämää – jaksosta, 🔼 sivun yläosasta.

Vain työelämää: Anja Pajala, CEO, WorkPower, Juho Toivola, organisaatiopsykologi, yrittäjä, Thomas Grönholm, CEO, Duunitori, Matti Helin, asiakkuuspäällikkö, WorkPower, Niina Riikonen, asiakkuuspäällikkö, WorkPower, Saku Happonen, toimialapäällikkö, WorkPower, Aki Mäki-Arvela, toimialapäällikkö, MediPower (2021)

#vaintyöelämää #wpfiilis #vtekausi1