Teollisuuden toimialan kuulumisia WorkPowerilla

Monessa yrityksessä ja yksilöinä mietitään varmasti tällä hetkellä Koronan tuomia vaikutuksia omaan työhön, työpaikkaan, perhe-elämään ja perheen taloudelliseen tilanteeseen. Näitä samoja asioita mietitään myös monissa keskusteluissa, sekä WorkPowerin toimihenkilöiden kesken että myös asiakkaiden kanssa.

Tilanteet ovat muuttuneet melkoisesti kahdessa viikossa. Tuo päivämäärä 12.3. on jäänyt monelle mieleen hetkenä, jolloin asiat alkoivat muuttua. Hetkenä, jolloin tuntui, että se kaikki, mikä vielä tulee muuttumaan, on valtava muutos suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Kuluneen kahden viikon aikana Korona on luonnollisesti ollut päivän suurin puheenaihe. On mielipiteitä, ajatuksia, oletuksia ja faktaa – kaikkia sekaisin ja jopa pelonsekaisin tuntein. Eroa on tietysti sen mukaan, millä teollisuuden alalla yritys toimii ja millaista on oma liiketoiminta, mistä kaikista asioista onnistuminen on kiinni.

Pinnalla ovat viimeisten keskustelujen aikana olleet mm. ajatukset siitä, saavatko yritykset raaka-aineita ja materiaaleja ja pysyvätkö tai muuttuvatko tilaukset. Teollisuuden alalla mietitään myös sitä, miten asiakkaiden asiakkaat suhtautuvat tilanteisiin ja millaisia ratkaisuja siellä tehdään. Kaikki tuntuu tällä hetkellä vaikuttavan kaikkeen. Joillekin vallitseva tilanne on myös mahdollisuus, mutta eniten Korona tuntuu vaikuttavan siten, että päivän sana on varovaisuus: varovaisesti mietitään viikkoja eteenpäin ja pyritään tietämään paljon myös siitä, mitä ja miten muut tekevät.

Konkreettisesti kuluneet pari viikkoa ja etenkin viimeinen viikko on WorkPowerilla siirtänyt joitakin rekrytointitoimeksiantoja eteenpäin ja elintarvikepuolella on joitakin muutoksia työvuorojen määrissä. Vuokratyöntekijöidemme määrä on pysynyt suht samana, mutta uusia tilauksia ei ole tullut nyt yhtä paljon kuin aiemmin. Koronasta johtuvan tilanteen myötä asiakkaat ovat myös joutuneet venyttämään päätöksentekoa eteenpäin; rekrytointipäätöksiä ei haluta tehdä nyt, kun ei tiedetä, mikä tilanne on edessä.

Teollisuudessa on paljon ala- ja yrityskohtaisia eroja. Omasta liiketoiminnasta riippuu paljon, miten yrityksessä nyt menee. Joillekin työntekijöille on aiheuttanut huolta pelko työn menettämisestä. Se on varsin ymmärrettävä huolenaihe tässä myllertävässä maailman tilanteessa. Me WorkPowerilla yritämme tehdä parhaamme sen eteen, että mahdollisimman monen työpaikka säilyisi ja saisimme jatkossakin lisää työntekijöitä asiakasyrityksiimme. Otamme vastaan myös vinkkejä, mikäli ystäväsi tai tuttusi on saanut esimerkiksi lomautuksen ja haluaisi työllistyä kauttamme tai tiedät, että jossain yrityksessä apuamme tarvitaan.

Yhdessä voimme pitää pyörät pyörimässä. Pysythän terveenä!

Välittävin terveisin,
Leena Saari
Teollisuuden toimialapäällikkö