Lisää laatua ja valinnanvaraa rekrytointiin

Onko 75 prosentin työllisyysaste todella haaste? Suomalaisyrityksistä 85 prosenttia ei löydä riittävästi hakijoita

Lähes 85 prosentilla yrityksistä on vaikeuksia löytää riittävästi hakijoita avoimiin tehtäviin. Ongelma vaivaa useaa alaa. Ammattirekrytoijan käyttö näkyy sekä hakemusten määrässä että laadussa.

Juuri tehdyn kyselyn mukaan yli 60 prosentissa yrityksiä koetaan, ettei avoimena oleviin tehtäviin saada riittävästi päteviä hakijoita. Tämän lisäksi lähes 25 prosenttia yrityksistä ei ylipäätään edes saa tarpeeksi hakemuksia.

– Hallituksen työllisyystavoite on hyvä, toteutuminen toki vaatii paljon tekoja monilta osapuolilta. Monella alalla työvoimapula on kärjistynyt jo isoksi ongelmaksi. Osaajapulaa ei voida ratkaista vain tuomalla tekijöitä ulkomailta, vaan tarvitaan täsmäkoulutusta ja ammattitaitoista rekrytointia, sanoo rekrytointipalveluihin erikoistuneen WorkPowerin toimitusjohtaja Anja Pajala.

Ainoastaan noin 10 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, ettei rekrytointiyritysten avulla tavoita enemmän hakijoita. Määrän lisäksi rekrytointiin erikoistuneiden yritysten koetaan lisäävän hakijoiden laatua, sillä yli 65 prosenttia vastaajista sanoo yhteistyön ammattirekrytoijan kanssa helpottavan oikealaisella osaamisella varustetun henkilön nopeampaa löytymistä.

Moni työnantaja profiloi haettavan henkilön liian kapea-alaisesti

Yhteistyö rekrytointialaan erikoistuneiden yrityksien kanssa koetaan hyödylliseksi, ja reilusti yli puolet vastanneista on käyttänyt rekrytointikumppanin palveluita vähintään kolme vuotta. Yksi saatu hyöty on ammattitaitoisen rekrytoijan rohkeus haastaa yrityksen omia näkemyksiä, sillä omin voimin haettava henkilö profiloidaan usein liian kapeasti.

– Yli 60 prosenttia vastaajista kertoi arvostavansa ammattirekrytoijan rohkeutta haastaa yrityksen näkemyksiä. Usein yritys hakee valmista pakettia eli henkilöä, joka on ollut vastaavissa tehtävissä. Työpaikanvaihtaja puolestaan hakee uutta haastetta. Uuden oppiminen antaa usein henkilölle valtavan motivaatioruiskeen, joka hyödyttää myös työnantajaa, Pajala kertoo.

– Usein myös hakijat profiloivat itseään kiinnostavan työn liian tiukasti. Ammattirekrytoija auttaa katsomaan laajemmin osaamisesta syntyvää potentiaalia. Keväällä meillä toteutui rekrytointeja ennätysmäärä. Työnhakijoista iso osa haki jotain muuta, kuin mihin lopulta rekrytoitui. Heistä moni kiitti myöhemmin, kun olimme osanneet tarjota jotain mitä ei itse osannut ajatella.

Haastaminen vaatii rekrytoijalta rohkeuden lisäksi vahvaa toimialatuntemusta. Vastaajista lähes 95 prosenttia pitikin tärkeänä, että rekrytoija tuntee toimialan hyvin. Ihmisen ammattitaitoa ja näkemystä uskotaan tarvittavan jatkossakin. Tulevaisuudenkaan teknologian tai tekoälyn ei nähdä pystyvän itsenäisesti rekrytoitavien yksilölliseen profilointiin, hakijan tavoittamiseen ja potentiaalin arvioimiseen. Vastaajista 73 prosenttia arvioi päinvastoin henkilökohtaisen palvelun tarpeen tulevaisuudessa lisääntyvän teknologian käytön rinnalla.

Lisätietoja:
Anja Pajala
Toimitusjohtaja
WorkPower
+358 50 406 6712
anja.pajala@workpower.fi

Suomalainen rekrytointialaan erikoistunut WorkPower Oy kumppaneineen selvitti kesäkuun alussa tehdyllä internetkyselyllä rekrytointiyhteistyön mainetta ja palveluiden laatua. Kyselyyn vastasi 90 suomalaista yritystä rakennus-, teollisuus-, kuljetus & logistiikka-, terveydenhuolto-, toimihenkilö-ja palvelualoilta.