Työuupumus – miten välttää loppuunpalaminen?

TYÖUUPUMUS – MITEN VÄLTTÄÄ LOPPUUNPALAMINEN? 

Työuupumus, kavereiden kesken burnout. Vaiettu aihe, joka on monelle tuttu.

Nykytrendi, missä pitäisi olla aina saatavilla ja tavoitettavissa muovaa meitä työntekijöinä ja ihmisinä. Puhelin pirisee taukoamatta, sähköposti laulaa ja viestejä tulvii ovista ja ikkunoista. Samassa rytäkässä pitäisi aina olla online somessa peukuttamassa jokaista mahdollista päivitystä. Työhön tulee jatkuvasti odottamattomia keskeytyksiä ja tästä syystä keskittyminen pitää hakea jatkuvasti uudelleen. Ei ihme, että tästä kaikesta sirkuksesta on pää pyörällä ja ihminen tuntee helposti itsensä riittämättömäksi.

Vaikka emme MediPowerillakaan ole virallisesti vuorotyössä niin olemme silti käytännössä tavoitettavissa 24/7 365 päivää vuodessa. Tämä saattaa johtaa siihen, ettei palautumiselle ole riittävästi aikaa ja samalla työn sekä vapaa-ajan raja hämärtyy.

”Lievä työuupumus on varsin yleistä suomalaisilla. Siitä kärsii useiden tutkimusten mukaan noin neljäsosa työikäisistä. Vakavasta burnoutista kärsii noin 3 % työntekijöistä. Suomalaisten työuupumus on samalla tasolla muun Euroopan kanssa, eikä puoli vuotta kestävällä marraskuulla ole tutkimusten mukaan osuutta suomalaisten työuupumukseen. Työuupumus tuo useasti mukanaan mm. uni- ja mielenterveysongelmia. Viimeisen kolmen vuoden aikana mielenterveyden häiriöiden perusteella sairauspäivärahaa saaneiden määrä on kasvanut 43%. 16-34-vuotiailla naisilla kasvua oli kolmessa vuodessa 57%. Naisilla mielenterveyden häiriöt ovat yleisin peruste sairauspäivärahan myöntämiselle.”

Stressiin ja jatkuvaan painetilaan tulisi tarttua ajoissa, ennen kuin tilanne pahenee ja pahimmillaan riistäytyy käsistä. Jokainen kokee uupumuksen omalla tavallaan eikä siitä palautumiseen ole yhtä oikeaa keinoa. Osa suoriutuu paineen alla paremmin ja saa itsestään enemmän irti. Toiset taas ovat parhaimmillaan, kun kalenteri ja to do-lista eivät ole ihan tukossa ja jää aikaa tehdä sovitut tehtävät sekä ajatustyö rauhassa.

No, miten työuupumusta, stressiä ja huonoa fiilistä voi ehkäistä?

Koemme, että kannustava ja avoin työilmapiiri on yksi ehdoton avain välttääkseen työuupumista. Täytyy uskaltaa sanoa, kun kuppi on miltei täysi, eikä vasta silloin kun läikkyy jo yli. Työ ja työntekijä kulkevat käsi kädessä ja tätä matkaa tukee koko työympäristö, johon työkaverit nivoutuvat myös tiiviisti. Kollegoiden tuki on ensiarvoisen tärkeää ja kaikille tulisi antaa vastuullista ja vaihtelevaa tekemistä, jotta jokainen kokisi itsensä tärkeäksi. Onnistumiset ruokkivat onnistumisia ja ne kasvattavat motivaatiota.

Negatiivisen ympäristön ylläpitämistä olisi syytä välttää. Turha marina lisää pahaa oloa ja stressiä, eikä nosta tehokkuutta tai motivaatiota.  Meidän tulee tiimissämme tunnistaa, mikäli jollakulla on viitteitä uupumisesta. Asioista saa ja pitää puhua – vaikeistakin. On rohkeaa kertoa, että olen uupunut ja stressaantunut. Yhdessä tästä selvitään.

Työ on tärkeä ja iso osa elämäämme, mutta se ei saa olla kaikki kaikessa. On tärkeää pitää itsensä virkeänä ja saada positiivista fiilistä itselleen tärkeistä asioista. Vaikka meistä ei kukaan ylioppilaskirjoituksissa ihan neljää laudaturia kirjoittanutkaan, niin MediPower suosii uupumuksen estämisessä neljän ällän taktiikkaa: liikunta, lepo, luonto ja läheiset. Pidetään itsestämme huolta ja mielemme terveinä!

MediPower tiimi

Lähteet:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/177421

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00681