Strona główna > Kim jesteśmy > Nasza historia

NASZA HISTORIA

2003
W Tampere została założona Spółka WorkPower i rozpoczęliśmy naszą działalność w zakresie wynajęcia pracowników dla budownictwa. Myślą przewodnią było obsługiwanie naszych klientów i naszych pracowników o tyle dobrze, aby i jutro była praca. Ludzie tworzą wyniki.

2004-2008
Pomysł owocuje i tempo jest przyspieszane. Obok budownictwa rozwija się branża przemysłowa i później, branża służby zdrowia. Otwieramy biura w Helsinkach, Pori, Jyväskylä, Turku, Oulu, Lappeenranta, Kuopio i w Seinäjoki. Poszerzamy naszą działalność również na inne kraje. W 2004 roku zakładamy biuro w Tallinnie, a w 2006 roku przyszła kolej i na biuro w Polsce. Asortyment świadczonych przez nas usług został poszerzony o szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy i prac z ogniem. W ciągu 2008 roku za naszym pośrednictwem było zatrudnionych kilka tysięcy fińskich, estońskich i polskich fachowców.

2009
Kryzys gospodarczy w 2009 roku poddał nas ostrej próbie. Pozycja gospodarcza naszych klientów doznała klęski i to również odbiło się na nas. Przeprowadziliśmy nieznaczną redukcję personelu i prowadziliśmy konsekwentnie naszą działalność. Otrzymaliśmy okropne doświadczenie uczenia się na błędach.

2010-2013
Śnieżnej zimie 2010 roku towarzyszyło rozpoczęcie nowego wzrostu. Nasi Klienci coraz więcej pytali o pracowników z zakresu usług i logistyki, więc poszerzyliśmy naszą działalność aby móc zadowolić popyt. Konkurencja w branży była mocniejsza niż kiedykolwiek. Wspieraliśmy się na naszych podstawowych wartościach i to przyniosło wyniki.

2014-
W związku ze zwiększeniem potrzeby na elastyczność życia zawodowego skoncentrowaliśmy się na rozwiązaniach outsourcingowych personelu tworząc własną jednostkę. Rok 2014 był okresem wzrostu, liczba naszych klientów wzrosła o 32 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. Teemu Niemenmaa, kierujący WorkPower od momentu założenia Spółki, objął stanowisko Prezesa Zarządu, a nowym Dyrektorem naczelnym została Anja Pajala.

Ludzie są pozycje kluczową, dzisiaj i w przyszłości.