Avaleht > Tööpakkumised > Miks WorkPower

SEITSE PÕHJUST, MIKS KANDIDEERIDA MEIE KAUDU

  1. Kiire ja lihtne tööle saamine: ühe ankeedi / intervjuuga osaled mitmes erinevas kandideerimisprotsessis.

  2. Võimalus leida alaline töökoht: üha rohkem meie renditöötajaid värvatakse hiljem otse kliendiks olevate ettevõtete alluvusse.

  3. Saabumine Soome: vajadusel abistame reisikorraldusega ning elukoha ja sisustuse leidmisel.

  4. Sujuvad registreerimistoimingud: abistame seaduses nõutud registreerimiste korraldamisega ning jagame infot avalike teenuste kohta.

  5. Täpne palga maksmise kord: tunnipalga alusel töötajatele maksame palka iga kahe nädala tagant ja kuupalga alusel töötajatele iga kuu viimasel tööpäeval.

  6. Usaldusväärne tööandja: meie juures on töötanud Eestist pärit töötajad alates aastast 2004.

  7. Toetus ja abi: meie meeldiv ja abivalmis personal on sulle alati rõõmuga abiks. Meiega on lihtne ühendust võtta.

KOMMENTAARID MEIE KOHTA

Mõned väljavõtted töörahulolu-uuringu tulemustest:

Kõikide vastanute tööintervjuudega seotud kogemus oli positiivne. Neli viiest vastanust leidsid, et intervjuu õhkkond oli sundimatu ja vaba. Lisaks kasutati omadussõnu, nagu meeldiv, asjalik ja tore.

„Tööintervjuul ei antud tühje lubadusi. Kõik lubadused täideti paremini, kui julgesin oodata. Intervjuul lubati tööd juba järgmiseks päevaks ja see lubadus ka täideti.“

Kõik vastanud tundsid WorkPoweris tööle asudes, et nad on teretulnud. Põhjendustena toodi välja meie personali sõbralikkus ja professionaalsus, usaldusväärne ja soe õhkkond, mõistmine, rõõmsameelsus, asjalikkus ning ausus. Kõik vastajad leidsid, et WorkPoweri töötajatega oli lihtne kontakti luua, kerge suhelda ja neid on lihtne kätte saada.

Umbes 75 protsenti intervjueeritavatest ütles, et renditöö vastas täielikult nende ootustele või ületas ootused. Üle 80 protsendi küsitletutest kirjeldas kogemusi WorkPoweriga loodetust paremateks.
Töötajatelt uuriti, kui aktiivselt nad WorkPoweris töötamise kõrvalt muud tööd otsivad. Neli vastanut viiest ütles, et nad ei otsi muud tööd üldse või peaaegu üldse. Peaaegu kõik vastanutest soovitasid renditööd ja WorkPowerit tööandjana ka oma tuttavatele.

„Tööd on piisavalt, kui tõestad, et saad oma tööga hästi hakkama.“