Avaleht > Tööpakkumised > Infot Soomes töötamise kohta

INFOT SOOMES TÖÖTAMISE KOHTA

WorkPoweri kaudu saab aastas tööd umbes 1000 inimest ja lisaks mitusada töötajat sõlmivad alalise töölepingu meie klientideks olevate ettevõtetega.

WorkPoweri vahendatud töösuhe võib olla tähtajaline või tähtajatu. Renditöö puhul on sinu tööandjaks WorkPower. Meie kaudu võid tööle asuda ka otse meie kliendiks olevasse ettevõttesse ja sellisel juhul on sinu tööandjaks antud ettevõte. Selline värbamine võib aset leida kohe, ehk sel juhul on tegu otsevärbamisega või tööjõurendi kaudu.

Renditöö kestvus sõltub tööjõu rentinud ettevõtte tööjõuvajadusest. Töösuhe võib kesta ka aastaid. Tööjõurendi puhul võib töö tegemise koht muutuda, aga tööandja jääb samaks. Püüame leida töötajale uue töö kohe pärast eelmise töösuhte lõppemist.

Tööjõurendi puhul hoolitseme töötaja töötasude, puhkusetasude ja palga kõrvalkulude maksmise, töötervishoiu, kindlustuste ning tööriietuse eest. Maksame alati tööle ja selle nõudlikkusele vastava töötasu, mille miinimumpiir on sätestatud Soome kollektiivlepingutes (työehtosopimukset). WorkPoweri kaudu töötades kehtib sinu puhul Soome sotsiaalkindlustus (Kela) ja sulle koguneb Soome seadustele vastavalt pensioni. Lisaks abistame sind küsimustes, mis puudutavad maksustamist, pangateenuseid vms.

Meie kliendiks oleval ettevõttel lasub töötaja ees tööde juhtimise vastutus. Töökohal juhendamine, sisekorraeeskirja, ruumide ja seadmete tutvustamine viiakse läbi töökohas meie kliendiks oleva ettevõtte töödejuhatuse poolt. Meie jagame sulle teavet töösuhet, näiteks töötasu maksmist puudutavate küsimuste kohta. Vajadusel on sulle abiks meie tõlgid.