Etusivu > Asiakkaalle > WorkPower Muutosturvapalvelut

WorkPower Muutosturvapalvelut

Tarjoamme Muutosturvapalvelua yritysten YT-neuvotteluiden jälkihoitoon ja muutostilanteisiin. Irtisanotut saavat valmennusta nykyaikaiseen työnhakuun sekä vinkkejä avoimien- ja piilotyöpaikkojen löytämiseen. Heidän käytettävissään on WorkPowerin laaja verkosto ja asiantuntijuus henkilöstön rekrytoinnissa.

Työlainsäädäntö edellyttää, että työnantajan on tarjottava taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotulle työntekijälle mahdollisuus osallistua työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen (lue lisää Finlexin sivulta).

Milloin Muutosturvapalvelut ovat ajankohtaisia?

 • YT-neuvottelut
 • Fuusiot
 • Yritysostot
 • Ulkoistukset
 • Henkilöstövähennykset
 • Muut muutostilanteet, joiden seurauksena työntekijöitä irtisanotaan

Miten Muutosturvapalvelut toimivat?

 • Palvelu voi olla joko yksilö- tai ryhmävalmennusta
 • Yksilövalmennuksessa WorkPower kontaktoi henkilöt ja antaa henkilön tarvitsemaa ohjausta. Yhteydenpitoa jatketaan tarpeen mukaan 1-4 kertaa.
 • Ryhmävalmennuksessa järjestämme yhteisiä koulutus-, info- ja keskustelutilaisuuksia
 • CV:n rakentaminen, osaamisen ja persoonan myynti
 • Mahdollisuus uudelleen työllistymiseen WorkPowerin kautta ja pääsy useiden yritysten avoimiin hakuihin kerralla

Miten työntekijät hyötyvät?

 • Tukea ja ohjausta haastavassa tilanteessa
 • Oman osaamisen sekä henkilökohtaisten työtavoitteiden hahmottaminen
 • Ohjeita ja apua työnhakuun liittyvien asiakirjojen tekemisessä
 • Vinkkejä ja lisävarmuutta omaan työnhakuprosessiin

Miten yritys hyötyy?

 • Irtisanotuista huolehtiminen nopeuttaa jatkavan henkilöstön palautumista YT-neuvotteluista
 • Hyvin hoidettu muutostilanne lisää yritykseen jäävien turvallisuuden tunnetta sekä työmotivaatiota
 • Hyvin hoidetut henkilöstöasiat parantavat yrityksen/organisaation työnantajakuvaa ja tulosta