Etusivu > Asiakkaalle > WorkPower 360 - Suorarekrytointipalvelut > Henkilöarviointi

Henkilöarviointi

Henkilöarviointi tuottaa tietoa rekrytoinnin tueksi oli kyseessä sitten johtaja, esimies, asiantuntija tai työntekijä. Lisäksi henkilöarviointeja käytetään esimerkiksi tiimien rakentamisessa sekä organisaation muutostilanteissa ja kehittämisessä.

Testien avulla arvioimme muun muassa henkilön ongelmanratkaisutaitoja, päätöksentekotyyliä, vuorovaikutustaitoja, motivaatiota ja osaamista ennalta sovittujen kriteerien mukaisesti. Henkilöarvioinneissa käytämme cut-e -arviointityökaluja:

  • Persoonallisuuskysely: mittaa juuri niitä persoonallisuuden piirteitä, jotka ovat tärkeitä HR-päätöksiä tehtäessä / mittaa tehtävän kannalta tärkeitä persoonallisuuden piirteitä
  • Motivaatio- ja arvokysely: kattaa henkilökohtaiset ja työhön liittyvät arvot, motiivit ja kiinnostuksen kohteet
  • Kyky- ja taitotestit: numeeriset kyvyt, verbaaliset kyvyt, looginen päättelykyky, kognitiiviset kyvyt, muut taidot
  • Integriteettitesti: moraalikäsitys, rehellisyys, luotettavuus
  • 360° kehittämismenetelmä: palautearvioinnin avulla tuetaan esim. esimiesten tai vaativaa asiantuntijatyötä tekevien henkilöiden kehittymistä työssään. Arviointia kootaan tyypillisesti neljältä taholta (henkilön itsearviointi sekä henkilön oma esimies, alaiset sekä kollegat).

HINNOITTELU

HENKILÖARVIOINNIT (+ alv 24 %)
1 - 5 henkilöä
600 €/hlö
6 - 10 henkilöä
500 €/hlö
yli 10 henkilöä
400 €/hlö
Pääsääntöisesti rekrytointipalkkiomme on valittavan henkilön yhden (1) kuukauden palkkaa vastaava summa (+ alv 24 %) ja haasteellisissa rekrytoinneissa sopimuksen mukaan.